LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 8 540 3 770 2 280 1 250 620 570 50 0
Tiloja otoksessa 120<n<130 20<n<30 20<n<30 20<n<30 20<n<30 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 51,8 25,7 46,4 67,8 115,5 129,8 187,8 .
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 .
Yrittäjänvoitto -18 000 -14 300 -17 200 -18 300 -24 400 -42 500 39 000 .
        + Palkkavaatimus 14 200 7 640 12 100 13 100 25 000 53 800 50 200 .
        + Korkovaatimus 8 750 3 920 8 640 13 100 17 600 20 800 22 200 .
Yrittäjätulo 4 910 -2 750 3 410 7 900 18 200 32 100 111 400 .
Kannattavuuskerroin 0,21 -0,24 0,17 0,30 0,43 0,43 1,54 .
Yrittäjätulo 4 910 -2 750 3 410 7 900 18 200 32 100 111 400 .
        - Korkovaatimus -8 750 -3 920 -8 640 -13 000 -17 600 -20 800 -22 100 .
=Työansio -3 840 -6 680 -5 230 -5 190 590 11 200 89 200 .
        Työtunnit 880 470 750 810 1 560 3 360 3 130 .
=Työtuntiansio -4,3 -14,0 -6,9 -6,3 0,4 3,3 28,4 .
        Oma pääoma 231 000 128 000 241 700 313 100 421 400 468 400 402 700 .
        Koko pääoma 290 700 144 800 260 000 377 500 595 600 780 000 1 206 000 .
Omavaraisuusaste 79,5 88,4 93,0 82,9 70,7 60,0 33,4 .
        Korvaus koko pääomalle -7 720 -9 910 -8 040 -3 650 -3 200 -13 100 83 400 .
        Pääoma tilikautena 287 500 142 400 259 100 374 900 586 500 769 000 1 189 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,7 -7,0 -3,1 -1,0 -0,5 -1,7 7,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi