LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Tiloja edustettuna 9 230 4 010 2 160 1 680 600 720 50
Tiloja otoksessa 120<n<130 20<n<30 20<n<30 20<n<30 30<n<40 11<n<20 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 47,6 22,5 37,7 59,8 111,9 124,2 193,7
Eläinyksiköt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 1,3
Yrittäjänvoitto -18 500 -16 900 -15 700 -15 100 -20 100 -46 500 43 100
        + Palkkavaatimus 13 300 7 170 9 680 12 500 23 200 49 400 52 100
        + Korkovaatimus 8 270 4 180 6 200 10 700 21 300 19 900 21 100
Yrittäjätulo 3 090 -5 560 180 7 990 24 300 22 700 116 300
Kannattavuuskerroin 0,14 -0,49 0,01 0,35 0,55 0,33 1,59
Yrittäjätulo 3 090 -5 560 180 7 990 24 300 22 700 116 300
        - Korkovaatimus -8 270 -4 180 -6 210 -10 600 -21 200 -19 900 -21 100
=Työansio -5 180 -9 740 -6 020 -2 660 3 080 2 760 95 200
        Työtunnit 830 440 600 780 1 450 3 080 3 250
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -6,2 -21,7 -9,9 -3,4 2,1 0,9 29,2
        Oma pääoma 213 800 126 100 182 900 261 300 471 500 456 800 387 200
        Koko pääoma 269 700 138 000 201 300 304 000 644 100 748 100 1 203 000
Omavaraisuusaste 79,3 91,4 90,9 86,0 73,2 61,1 32,2
        Korvaus koko pääomalle -8 760 -12 200 -9 080 -3 400 4 270 -18 300 86 600
        Pääoma tilikautena 266 200 136 100 199 900 298 200 634 500 740 800 1 187 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,3 -9,0 -4,5 -1,1 0,7 -2,5 7,3

7060730

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi