LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000
Tiloja edustettuna 5 720 0 10 140 1 550 2 640 1 070 240 40 20
Tiloja otoksessa 220<n<230 0<n<4 0<n<4 5<n<10 20<n<30 80<n<90 70<n<80 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 81,0 . . 28,3 39,5 75,3 127,7 189,1 287,7 .
Eläinyksiköt 65,1 . . 9,2 23,6 56,4 108,7 207,2 281,1 .
Yrittäjänvoitto -44 700 . . -38 900 -38 100 -45 900 -43 800 -63 800 -94 500 .
        + Palkkavaatimus 63 800 . . 37 400 48 400 68 000 71 300 95 100 92 600 .
        + Korkovaatimus 18 100 . . 5 100 6 630 15 600 31 300 54 300 64 200 .
Yrittäjätulo 37 200 . . 3 570 16 800 37 700 58 700 85 500 62 200 .
Kannattavuuskerroin 0,45 . . 0,08 0,31 0,45 0,57 0,57 0,40 .
Yrittäjätulo 37 200 . . 3 570 16 800 37 700 58 700 85 500 62 200 .
        - Korkovaatimus -18 100 . . -5 120 -6 630 -15 600 -31 200 -54 200 -64 200 .
=Työansio 19 100 . . -1 540 10 200 22 100 27 500 31 200 -1 980 .
        Työtunnit 3 980 . . 2 330 3 020 4 250 4 450 5 940 5 780 .
=Työtuntiansio 4,8 . . -0,7 3,4 5,2 6,2 5,3 -0,3 .
        Oma pääoma 467 000 . . 167 900 234 600 405 400 762 400 1 239 000 1 321 000 .
        Koko pääoma 749 100 . . 178 300 263 400 628 600 1 295 000 2 431 000 3 403 000 .
Omavaraisuusaste 62,3 . . 94,1 89,0 64,5 58,9 51,0 38,8 .
        Korvaus koko pääomalle -20 400 . . -33 500 -29 700 -25 400 -1 060 11 300 11 700 .
        Pääoma tilikautena 740 500 . . 188 900 265 700 627 100 1 275 000 2 297 000 3 430 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,8 . . -17,8 -11,2 -4,1 -0,1 0,5 0,3 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi