LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000
Tiloja edustettuna 5 710 20 160 1 640 2 620 990 220 30 20
Tiloja otoksessa 220<n<230 0<n<4 5<n<10 20<n<30 80<n<90 70<n<80 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 79,1 . 28,4 39,5 75,3 127,7 189,7 288,0 .
Eläinyksiköt 62,9 . 9,2 23,6 56,4 108,8 207,6 281,6 .
Yrittäjänvoitto -44 500 . -37 700 -38 200 -46 000 -44 200 -61 300 -91 300 .
        + Palkkavaatimus 63 200 . 36 400 48 400 68 000 71 400 95 100 92 500 .
        + Korkovaatimus 17 600 . 5 110 6 630 15 700 31 200 54 500 64 600 .
Yrittäjätulo 36 300 . 3 770 16 900 37 600 58 400 88 300 65 900 .
Kannattavuuskerroin 0,45 . 0,09 0,31 0,45 0,57 0,59 0,42 .
Yrittäjätulo 36 300 . 3 770 16 900 37 600 58 400 88 300 65 900 .
        - Korkovaatimus -17 500 . -5 130 -6 630 -15 600 -31 200 -54 500 -64 600 .
=Työansio 18 700 . -1 350 10 200 22 000 27 200 33 700 1 200 .
        Työtunnit 3 950 . 2 270 3 020 4 240 4 460 5 940 5 780 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 4,7 . -0,6 3,4 5,2 6,1 5,7 0,2 .
        Oma pääoma 455 500 . 167 800 234 900 406 100 761 900 1 245 000 1 333 000 .
        Koko pääoma 724 300 . 178 700 263 600 628 900 1 295 000 2 429 000 3 414 000 .
Omavaraisuusaste 62,9 . 93,9 89,1 64,6 58,8 51,2 39,0 .
        Korvaus koko pääomalle -20 900 . -32 200 -29 800 -25 500 -1 570 14 000 15 200 .
        Pääoma tilikautena 716 300 . 189 700 265 800 627 400 1 274 000 2 297 000 3 439 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,9 . -17,0 -11,2 -4,1 -0,1 0,6 0,4 .

7060718

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi