LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2019    
Lammas- vuohi- ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000
Tiloja edustettuna 530 10 160 330 30
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 59,2 . . 68,2 .
Eläinyksiköt 25,9 . . 31,0 .
Yrittäjänvoitto -36 700 . . -21 900 .
        + Palkkavaatimus 37 900 . . 37 800 .
        + Korkovaatimus 16 700 . . 18 100 .
Yrittäjätulo 13 000 . . 29 300 .
Kannattavuuskerroin 0,24 . . 0,52 .
Yrittäjätulo 13 000 . . 29 300 .
        - Korkovaatimus -11 800 . . -13 300 .
=Työansio 1 120 . . 15 900 .
        Työtunnit 2 360 . . 2 360 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 0,5 . . 6,7 .
        Oma pääoma 255 600 . . 312 200 .
        Koko pääoma 409 000 . . 394 900 .
Omavaraisuusaste 62,5 . . 79,1 .
        Korvaus koko pääomalle -20 800 . . -6 740 .
        Pääoma tilikautena 408 100 . . 390 600 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -5,1 . . -1,7 .

7661214

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi