LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Tiloja edustettuna 550 30 220 270 30
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 56,8 . 47,0 66,0 .
Eläinyksiköt 23,7 . 12,6 33,2 .
Yrittäjänvoitto -36 500 . -54 300 -22 400 .
        + Palkkavaatimus 36 200 . 40 500 33 800 .
        + Korkovaatimus 11 400 . 7 050 15 400 .
Yrittäjätulo 11 100 . -6 760 26 800 .
Kannattavuuskerroin 0,23 . -0,14 0,55 .
Yrittäjätulo 11 100 . -6 760 26 800 .
        - Korkovaatimus -11 400 . -7 030 -15 400 .
=Työansio -350 . -13 700 11 400 .
        Työtunnit 2 260 . 2 530 2 110 .
=Työtuntiansio -0,2 . -5,4 5,4 .
        Oma pääoma 247 000 . 125 800 352 100 .
        Koko pääoma 389 800 . 299 100 450 200 .
Omavaraisuusaste 63,4 . 42,0 78,2 .
        Korvaus koko pääomalle -21 300 . -42 900 -4 910 .
        Pääoma tilikautena 388 800 . 306 000 445 800 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -5,5 . -14,0 -1,1 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi