SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
        Tuloslaskelma             2019    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 33 500 12 000 8 540 670 590 5 720 3 080 550 480 260 1 560
Tiloja otoksessa 720<n<730 120<n<130 120<n<130 80<n<90 5<n<10 220<n<230 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 70,1 66,4 51,8 0,7 32,1 81,0 110,3 56,8 132,5 69,1 108,4
Eläinyksiköt 27,8 0,1 0,1 0,0 0,0 65,1 77,8 23,7 284,5 396,2 43,0
Myyntituotot 96 500 32 000 29 100 635 600 54 900 182 700 128 200 23 300 497 700 888 200 141 500
        Tuet 56 600 36 300 32 200 39 900 23 200 88 100 130 400 76 300 114 300 76 100 76 200
Liikevaihto 153 100 68 200 61 300 675 500 78 100 270 800 258 600 99 600 612 000 964 200 217 700
Kokonaistuotto 174 300 73 600 65 400 722 200 82 800 322 800 321 700 118 600 669 800 998 500 241 100
        Muuttuvat kulut -79 300 -25 300 -26 000 -502 800 -37 400 -139 600 -136 100 -43 500 -404 200 -674 200 -104 900
        Tilakäyttö -15 200 -1 310 -820 0 -410 -42 600 -55 200 -13 000 -55 100 -38 600 -19 100
        Palkkavaatimus -28 400 -14 400 -14 100 -56 100 -14 600 -63 800 -41 200 -36 100 -57 700 -56 400 -37 200
        Kiinteät kulut -33 000 -22 800 -20 400 -76 800 -23 500 -50 100 -51 400 -28 200 -80 200 -68 100 -46 900
Käyttökate 18 100 9 740 3 920 86 300 6 720 26 500 37 700 -2 430 72 300 161 100 32 000
        Poistot -25 900 -16 000 -11 700 -54 600 -16 900 -47 700 -42 700 -18 900 -64 000 -91 600 -38 200
Liiketulos -7 870 -6 300 -7 790 31 700 -10 200 -21 200 -5 070 -21 300 8 260 69 400 -6 210
        Nettorahoituskulut -3 100 -1 660 -1 490 -7 660 -4 050 -5 320 -7 730 -3 730 -5 110 -5 630 -2 130
Nettotulos -10 900 -7 960 -9 280 24 000 -14 300 -26 600 -12 800 -25 100 3 150 63 800 -8 350
        Korkovaatimus -14 600 -13 300 -8 750 -12 000 -12 500 -18 100 -20 900 -11 400 -33 500 -22 000 -27 400
Yrittäjänvoitto -25 600 -21 300 -18 000 11 900 -26 800 -44 700 -33 700 -36 500 -30 300 41 800 -35 800


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi