SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 4.6.2023
        Tuloslaskelma             2019    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 32 800 11 700 8 170 670 610 5 710 3 110 550 480 280 1 470
Tiloja otoksessa 720<n<730 120<n<130 120<n<130 80<n<90 5<n<10 220<n<230 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 68,9 63,5 52,2 0,7 32,6 79,1 109,3 56,9 130,8 72,7 108,1
Eläinyksiköt 28,2 0,0 0,1 0,0 0,0 62,9 77,5 23,8 282,4 414,4 41,2
Myyntituotot 98 700 30 100 30 900 710 200 55 900 176 600 127 700 23 300 492 100 938 300 139 500
        Tuet 56 100 34 600 32 500 44 900 23 500 85 500 129 500 76 500 112 800 80 200 76 200
Liikevaihto 154 800 64 700 63 400 755 200 79 400 262 100 257 200 99 800 605 000 1 019 000 215 700
Kokonaistuotto 175 900 69 800 67 700 805 800 84 000 312 200 320 000 118 900 662 200 1 055 000 237 500
        Muuttuvat kulut -81 200 -24 100 -27 100 -567 500 -37 900 -134 700 -135 600 -43 600 -399 200 -713 800 -103 600
        Tilakäyttö -15 200 -1 250 -820 0 -420 -41 300 -54 700 -13 000 -54 600 -40 900 -18 500
        Palkkavaatimus -28 700 -14 100 -14 700 -56 600 -15 100 -63 200 -41 100 -36 100 -58 100 -57 900 -36 800
        Kiinteät kulut -32 800 -21 800 -20 900 -81 700 -23 400 -48 700 -51 200 -28 200 -79 100 -71 900 -46 400
Käyttökate 17 800 8 410 4 020 99 900 6 930 24 000 37 300 -2 250 71 000 170 200 31 200
        Poistot -25 800 -15 300 -12 000 -62 500 -17 200 -45 800 -42 600 -18 900 -63 500 -94 900 -37 900
Liiketulos -8 080 -6 890 -7 990 37 400 -10 300 -21 800 -5 350 -21 200 7 390 75 300 -6 790
        Nettorahoituskulut -3 110 -1 570 -1 590 -8 370 -4 260 -5 100 -7 660 -3 710 -4 960 -5 890 -2 110
Nettotulos -11 100 -8 460 -9 580 29 000 -14 500 -26 900 -13 000 -24 900 2 430 69 400 -8 910
        Korkovaatimus -14 400 -12 900 -8 720 -13 700 -12 700 -17 500 -20 800 -11 400 -33 400 -22 500 -27 300
Yrittäjänvoitto -25 600 -21 300 -18 300 15 300 -27 300 -44 500 -33 800 -36 400 -31 000 46 800 -36 200


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi