SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Taselaskelma                 2019    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 33 500 12 000 8 540 670 590 5 720 3 080 550 480 260 1 560
Tiloja otoksessa 720<n<730 120<n<130 120<n<130 80<n<90 5<n<10 220<n<230 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 70,1 66,4 51,8 0,7 32,1 81,0 110,3 56,8 132,5 69,1 108,4
Eläinyksiköt 27,8 0,1 0,1 0,0 0,0 65,1 77,8 23,7 284,5 396,2 43,0
VASTAAVAA 524 200 420 300 290 700 720 400 375 100 749 100 813 700 389 900 1 374 000 1 158 000 858 400
    Aineettomat hyödykkeet 2 150 1 480 880 14 000 230 3 630 2 390 360 13 400 150 1 640
          Maa-alueet 227 200 248 500 162 700 23 600 206 700 215 900 264 900 169 200 456 800 235 300 424 300
          Rakennukset 86 100 31 700 22 000 333 000 41 700 191 700 172 600 95 000 195 900 395 300 120 200
          Koneet ja kalusto 76 700 56 300 41 100 104 800 54 700 124 700 119 700 41 900 202 800 237 000 111 100
          Salaojitukset 26 100 23 800 18 200 70 12 600 30 000 44 000 9 500 68 300 14 500 48 500
          Kasvustot 210 0 90 580 3 160 0 0 0 0 0 2 710
          Muu käyttöomaisuus 1 010 220 270 5 540 2 950 2 370 2 330 420 3 080 1 540 320
    Pitkäaikaiset sijoitukset 14 600 2 530 5 840 16 500 9 690 43 700 18 200 1 200 91 800 70 200 14 100
    Vaihto-omaisuus 57 500 36 600 21 300 56 200 32 300 93 900 129 000 37 900 252 100 95 200 93 200
    Saamiset 20 200 9 480 12 400 76 000 10 000 26 200 46 700 31 700 68 600 32 100 30 200
    Rahoitusomaisuus 12 400 9 550 5 830 90 100 1 090 16 900 14 000 2 700 20 800 76 500 12 100
VASTATTAVAA 524 200 420 300 290 600 720 400 375 100 749 100 813 500 389 900 1 374 000 1 158 000 858 400
  Oma Pääoma 377 300 340 300 231 000 302 500 220 100 467 000 511 700 247 000 1 063 000 634 200 751 700
Velat yhteensä 146 900 80 000 59 600 418 000 155 000 282 100 301 800 143 000 311 000 523 600 106 700


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi