SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Taselaskelma                 2019    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 42 900 15 200 18 500 670 630 5 740 3 210 920 480 260 1 660
Tiloja otoksessa 760<n<770 120<n<130 130<n<140 80<n<90 5<n<10 220<n<230 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 58,2 58,8 33,0 0,7 31,4 80,8 108,9 56,2 132,7 69,2 103,2
Eläinyksiköt 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 64,9 76,8 23,7 284,7 395,1 40,8
VASTAAVAA 430 600 372 600 188 400 720 400 363 200 747 100 808 800 395 600 1 378 000 1 156 000 816 300
    Aineettomat hyödykkeet 1 680 1 180 420 14 000 230 3 620 2 350 380 13 500 150 1 560
          Maa-alueet 190 400 220 600 109 500 23 600 198 800 215 400 262 200 173 600 457 900 235 400 398 800
          Rakennukset 68 700 29 200 13 600 333 000 40 100 191 000 174 200 96 200 196 100 394 200 115 800
          Koneet ja kalusto 61 600 49 800 23 100 104 800 54 400 124 300 118 900 42 000 202 900 236 400 103 600
          Salaojitukset 21 500 20 700 10 800 70 12 200 29 900 43 200 9 840 68 400 14 500 47 800
          Kasvustot 170 0 40 580 3 150 0 0 0 0 0 2 840
          Muu käyttöomaisuus 800 170 170 5 540 2 870 2 370 2 300 460 3 070 1 540 300
    Pitkäaikaiset sijoitukset 13 400 2 420 7 400 16 500 9 210 43 700 18 100 1 220 92 800 70 200 14 300
    Vaihto-omaisuus 45 700 31 900 11 800 56 200 31 400 93 600 127 100 37 600 253 300 95 100 88 400
    Saamiset 16 400 8 340 7 350 76 000 9 670 26 100 46 800 31 500 69 200 32 000 30 800
    Rahoitusomaisuus 10 300 8 280 4 170 90 100 1 100 16 900 13 700 2 810 20 700 76 200 12 100
VASTATTAVAA 430 600 372 600 188 400 720 400 363 200 747 100 808 600 395 600 1 378 000 1 156 000 816 300
  Oma Pääoma 315 200 302 800 158 500 302 500 212 200 466 000 509 300 247 200 1 068 000 634 200 710 700
Velat yhteensä 115 400 69 700 29 900 418 000 151 000 281 100 299 300 148 400 310 000 521 600 105 600


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi