LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2018    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 33 200 11 700 7 980 740 680 6 250 3 130 520 440 220 1 510
Tiloja otoksessa 720<n<730 130<n<140 110<n<120 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 67,4 64,2 57,1 0,8 40,5 76,9 93,6 63,2 106,1 60,1 90,1
Eläinyksiköt 25,3 0,1 0,5 0,0 0,0 62,6 72,7 26,8 219,2 227,6 34,3
Yrittäjänvoitto -24 600 -16 200 -14 600 2 440 -25 600 -52 400 -35 300 -34 700 -44 000 5 160 -11 600
        + Palkkavaatimus 29 300 14 300 14 500 53 000 13 300 64 500 42 300 33 100 56 100 48 000 34 500
        + Korkovaatimus 14 900 13 100 10 400 11 400 22 400 17 700 17 400 14 300 31 900 23 100 27 300
Yrittäjätulo 18 100 10 200 9 630 65 400 -1 070 28 800 23 100 9 650 41 800 74 000 43 300
Kannattavuuskerroin 0,41 0,37 0,39 1,02 -0,03 0,35 0,39 0,20 0,47 1,04 0,70
Yrittäjätulo 18 100 10 200 9 630 65 400 -1 070 28 800 23 100 9 650 41 800 74 000 43 300
        - Korkovaatimus -13 300 -12 100 -9 760 -10 000 -11 200 -16 700 -16 200 -11 200 -29 700 -20 800 -18 600
=Työansio 4 770 -1 950 -130 55 400 -12 300 12 100 6 880 -1 640 13 300 53 200 24 700
        Työtunnit 1 830 890 900 3 310 830 4 030 2 640 2 060 3 500 2 990 2 260
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 2,6 -2,2 -0,1 16,7 -14,8 3,0 2,6 -0,8 3,8 17,7 10,9
        Oma pääoma 364 200 345 700 251 300 263 300 254 000 451 100 439 000 226 100 789 200 701 300 565 500
        Koko pääoma 503 400 409 700 332 800 638 600 369 400 719 200 694 900 390 000 1 087 000 851 200 660 300
Omavaraisuusaste 72,3 84,4 75,5 41,2 68,8 62,7 63,2 58,0 72,6 82,4 85,6
        Korvaus koko pääomalle -7 710 -2 700 -2 510 19 700 -11 700 -29 200 -10 600 -19 500 -7 400 28 700 9 160
        Pääoma tilikautena 499 100 407 600 330 400 628 200 367 500 712 900 684 200 390 900 1 066 000 850 100 655 700
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,5 -0,7 -0,8 3,1 -3,2 -4,1 -1,5 -5,0 -0,7 3,4 1,4

9648570

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi