LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Luokittumattomat
Tiloja edustettuna 43 900 15 500 18 300 730 660 6 290 3 260 940 400 210 1 560 260
Tiloja otoksessa 750<n<760 130<n<140 120<n<130 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 55,2 55,9 34,7 0,9 39,3 77,2 94,8 57,8 109,4 59,0 90,5 .
Eläinyksiköt 19,7 0,0 0,1 0,0 0,0 62,8 70,5 22,1 240,6 329,0 42,8 .
Yrittäjänvoitto -21 700 -13 700 -14 200 -2 880 -25 400 -52 000 -36 500 -33 200 -40 600 7 860 -22 500 .
        + Palkkavaatimus 23 800 12 200 11 100 55 600 14 000 64 600 42 500 31 900 57 800 47 500 32 500 .
        + Korkovaatimus 10 600 10 600 5 380 9 780 10 900 16 600 16 000 10 700 29 300 21 000 22 200 .
Yrittäjätulo 12 600 9 040 2 140 62 500 -430 29 200 22 000 9 400 47 900 76 400 30 400 .
Kannattavuuskerroin 0,36 0,40 0,13 0,96 -0,02 0,36 0,38 0,22 0,55 1,11 0,56 .
Yrittäjätulo 12 600 9 040 2 140 62 500 -430 29 200 22 000 9 400 47 900 76 400 30 400 .
        - Korkovaatimus -10 500 -10 500 -5 380 -9 790 -10 900 -16 500 -16 000 -10 700 -30 600 -21 000 -19 500 .
=Työansio 2 040 -1 510 -3 230 52 700 -11 400 12 600 5 990 -1 320 18 600 55 400 10 800 .
        Työtunnit 1 480 760 690 3 470 870 4 030 2 650 1 990 3 610 2 970 2 080 .
=Työtuntiansio 1,4 -2,0 -4,7 15,2 -13,0 3,1 2,3 -0,7 5,1 18,6 5,2 .
        Oma pääoma 289 800 291 700 145 200 253 400 249 300 450 700 446 300 215 800 809 500 697 100 600 400 .
        Koko pääoma 396 100 347 300 185 100 646 800 358 800 719 700 686 300 365 800 1 127 000 850 700 702 200 .
Omavaraisuusaste 73,2 84,0 78,4 39,2 69,5 62,6 65,0 59,0 71,8 81,9 85,5 .
        Korvaus koko pääomalle -8 510 -1 900 -7 710 14 300 -12 000 -28 900 -12 200 -19 300 -2 590 31 500 -620 .
        Pääoma tilikautena 393 100 348 100 184 100 636 400 356 700 713 400 673 800 365 000 1 102 000 852 300 701 300 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -0,5 -4,2 2,2 -3,4 -4,1 -1,8 -5,3 -0,2 3,7 -0,1 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi