LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.10.2022
            Tunnusluvut                 2018    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 33 800 12 100 8 360 730 620 6 260 3 130 570 400 210 1 470
Tiloja otoksessa 720<n<730 120<n<130 110<n<120 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 67,8 64,3 56,7 0,9 39,7 77,4 96,2 58,6 109,2 58,9 97,3
Eläinyksiköt 25,5 0,0 0,3 0,0 0,0 63,0 71,3 22,6 240,6 330,1 45,2
Yrittäjänvoitto -24 400 -15 200 -14 100 -2 880 -25 900 -52 000 -36 000 -33 300 -40 500 7 990 -22 900
        + Palkkavaatimus 29 000 13 700 14 800 55 600 14 100 64 700 42 500 32 500 57 700 47 500 34 900
        + Korkovaatimus 13 100 12 000 8 420 9 780 11 100 16 600 16 200 10 600 29 300 21 000 23 600
Yrittäjätulo 17 500 10 500 9 090 62 500 -670 29 300 22 600 9 680 47 800 76 600 34 200
Kannattavuuskerroin 0,42 0,41 0,39 0,96 -0,03 0,36 0,39 0,22 0,55 1,12 0,58
Yrittäjätulo 17 500 10 500 9 090 62 500 -670 29 300 22 600 9 680 47 800 76 600 34 200
        - Korkovaatimus -12 900 -12 000 -8 430 -9 790 -11 200 -16 600 -16 100 -10 500 -30 600 -21 000 -21 200
=Työansio 4 570 -1 540 660 52 700 -11 800 12 600 6 450 -910 18 500 55 500 12 900
        Työtunnit 1 810 850 920 3 470 880 4 040 2 650 2 030 3 600 2 960 2 240
=Työtuntiansio 2,5 -1,8 0,7 15,2 -13,5 3,1 2,4 -0,4 5,1 18,7 5,8
        Oma pääoma 353 900 331 000 219 400 253 400 252 400 451 800 448 400 213 200 808 100 697 200 663 900
        Koko pääoma 491 200 397 300 296 200 646 800 366 300 721 700 692 000 359 100 1 125 000 851 500 767 400
Omavaraisuusaste 72,0 83,3 74,1 39,2 68,9 62,6 64,8 59,4 71,8 81,9 86,5
        Korvaus koko pääomalle -7 930 -1 770 -3 440 14 300 -12 100 -28 800 -11 400 -19 600 -2 540 31 700 680
        Pääoma tilikautena 487 300 396 100 293 900 636 400 364 400 715 500 679 400 359 100 1 101 000 853 200 766 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,6 -0,4 -1,2 2,2 -3,3 -4,0 -1,7 -5,5 -0,2 3,7 0,1


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi