LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2018    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 33 800 4 780 10 500 7 410 9 130 740 1 140 120
Tiloja otoksessa 720<n<730 120<n<130 150<n<160 170<n<180 200<n<210 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 67,8 79,9 65,9 64,5 66,1 70,8 70,3 39,0
Eläinyksiköt 25,5 12,9 22,1 25,0 34,1 32,6 39,8 27,2
Yrittäjänvoitto -24 400 -25 400 -22 500 -21 500 -27 600 -26 700 -28 100 -36 200
        + Palkkavaatimus 29 000 22 300 27 000 28 100 33 300 36 900 38 700 44 100
        + Korkovaatimus 13 100 18 700 12 300 13 400 11 400 11 200 9 740 5 530
Yrittäjätulo 17 500 15 500 16 800 19 500 17 200 21 400 20 300 13 400
Kannattavuuskerroin 0,42 0,38 0,43 0,47 0,39 0,44 0,42 0,27
Yrittäjätulo 17 500 15 500 16 800 19 500 17 200 21 400 20 300 13 400
        - Korkovaatimus -12 900 -18 600 -12 200 -12 900 -11 400 -11 200 -9 750 -5 540
=Työansio 4 570 -3 180 4 530 6 620 5 780 10 100 10 500 7 900
        Työtunnit 1 810 1 390 1 680 1 750 2 080 2 300 2 420 2 750
=Työtuntiansio 2,5 -2,3 2,7 3,8 2,8 4,4 4,4 2,9
        Oma pääoma 353 900 469 700 363 800 342 200 308 900 292 200 278 300 116 700
        Koko pääoma 491 200 606 300 454 800 498 700 480 300 421 700 449 500 276 100
Omavaraisuusaste 72,0 77,5 80,0 68,6 64,3 69,3 61,9 42,3
        Korvaus koko pääomalle -7 930 -3 730 -8 180 -4 370 -11 300 -12 100 -14 300 -26 900
        Pääoma tilikautena 487 300 598 600 453 000 499 200 475 200 390 600 440 100 290 100
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,6 -0,6 -1,8 -0,9 -2,4 -3,1 -3,3 -9,3


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi