LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 43 900 5 960 14 400 10 900 13 200 1 220 2 000 410
Tiloja otoksessa 750<n<760 120<n<130 150<n<160 170<n<180 210<n<220 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 55,2 73,2 53,2 50,1 49,9 48,9 47,9 25,0
Eläinyksiköt 19,7 10,7 16,5 17,4 23,8 20,2 23,3 8,0
Yrittäjänvoitto -21 700 -24 600 -20 100 -15 700 -26 700 -18 900 -17 200 -13 900
        + Palkkavaatimus 23 800 21 000 21 900 21 500 26 200 21 600 23 800 13 800
        + Korkovaatimus 10 600 17 200 9 900 10 300 8 950 6 540 6 000 2 900
Yrittäjätulo 12 600 13 500 11 600 15 700 8 450 9 160 12 500 2 770
Kannattavuuskerroin 0,36 0,35 0,36 0,49 0,24 0,33 0,42 0,17
Yrittäjätulo 12 600 13 500 11 600 15 700 8 450 9 160 12 500 2 770
        - Korkovaatimus -10 500 -17 200 -9 920 -9 900 -8 800 -6 540 -6 010 -2 910
=Työansio 2 040 -3 690 1 690 5 760 -340 2 620 6 500 -130
        Työtunnit 1 480 1 310 1 360 1 340 1 640 1 350 1 480 860
=Työtuntiansio 1,4 -2,8 1,2 4,3 -0,2 1,9 4,4 -0,1
        Oma pääoma 289 800 432 600 290 900 262 500 244 100 188 200 168 900 65 200
        Koko pääoma 396 100 555 100 362 000 373 900 365 000 265 400 272 400 112 100
Omavaraisuusaste 73,2 77,9 80,4 70,2 66,9 70,9 62,0 58,2
        Korvaus koko pääomalle -8 510 -4 640 -8 620 -2 870 -14 400 -10 500 -8 810 -9 900
        Pääoma tilikautena 393 100 549 600 360 100 376 200 361 700 249 500 267 300 117 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -0,8 -2,4 -0,8 -4,0 -4,2 -3,3 -8,4


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi