LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 12 100 2 690 3 740 3 590 1 680 390 10
Tiloja otoksessa 120<n<130 5<n<10 20<n<30 40<n<50 20<n<30 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 64,3 24,4 39,9 72,1 124,2 236,4 .
Eläinyksiköt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 .
Yrittäjänvoitto -15 200 -7 670 -14 100 -21 300 -14 900 -22 400 .
        + Palkkavaatimus 13 700 6 800 11 200 15 500 22 700 30 200 .
        + Korkovaatimus 12 000 4 400 8 750 15 100 19 400 35 100 .
Yrittäjätulo 10 500 3 540 5 710 9 260 27 100 42 800 .
Kannattavuuskerroin 0,41 0,32 0,29 0,30 0,65 0,66 .
Yrittäjätulo 10 500 3 540 5 710 9 260 27 100 42 800 .
        - Korkovaatimus -12 000 -4 410 -8 660 -15 000 -19 300 -35 000 .
=Työansio -1 540 -860 -2 950 -5 830 7 750 7 730 .
        Työtunnit 850 420 700 960 1 410 1 880 .
=Työtuntiansio -1,8 -2,0 -4,2 -6,0 5,5 4,1 .
        Oma pääoma 331 000 121 600 255 600 408 600 519 000 939 600 .
        Koko pääoma 397 300 133 100 291 400 488 300 673 000 1 162 000 .
Omavaraisuusaste 83,3 91,4 87,7 83,7 77,1 80,9 .
        Korvaus koko pääomalle -1 770 -3 120 -4 280 -4 690 7 790 17 100 .
        Pääoma tilikautena 396 100 141 600 291 400 483 000 664 000 1 156 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,4 -2,2 -1,5 -1,0 1,2 1,5 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi