LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Sikatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 400 0 140 160 100
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 109,2 . 92,5 117,8 .
Eläinyksiköt 240,6 . 162,5 266,5 .
Yrittäjänvoitto -40 500 . -32 600 -46 600 .
        + Palkkavaatimus 57 700 . 45 400 54 900 .
        + Korkovaatimus 29 300 . 26 100 38 300 .
Yrittäjätulo 47 800 . 38 800 46 500 .
Kannattavuuskerroin 0,55 . 0,54 0,50 .
Yrittäjätulo 47 800 . 38 800 46 500 .
        - Korkovaatimus -30 600 . -26 000 -38 200 .
=Työansio 18 500 . 12 700 8 250 .
        Työtunnit 3 600 . 2 830 3 420 .
=Työtuntiansio 5,1 . 4,5 2,4 .
        Oma pääoma 808 100 . 594 800 981 700 .
        Koko pääoma 1 125 000 . 889 800 1 314 000 .
Omavaraisuusaste 71,8 . 66,9 74,7 .
        Korvaus koko pääomalle -2 540 . 3 680 -1 750 .
        Pääoma tilikautena 1 101 000 . 878 600 1 336 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,2 . 0,4 -0,1 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi