LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Sekatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 1 470 150 170 460 510 170
Tiloja otoksessa 30<n<40 0<n<4 5<n<10 11<n<20 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 97,3 . 58,8 79,2 132,6 .
Eläinyksiköt 45,2 . 10,9 13,3 73,3 .
Yrittäjänvoitto -22 900 . -35 400 -18 200 -46 300 .
        + Palkkavaatimus 34 900 . 29 700 31 700 43 200 .
        + Korkovaatimus 23 600 . 10 900 19 100 28 200 .
Yrittäjätulo 34 200 . 5 140 35 500 25 100 .
Kannattavuuskerroin 0,58 . 0,13 0,70 0,35 .
Yrittäjätulo 34 200 . 5 140 35 500 25 100 .
        - Korkovaatimus -21 200 . -10 800 -19 100 -28 200 .
=Työansio 12 900 . -5 750 16 300 -3 110 .
        Työtunnit 2 240 . 1 850 2 150 2 700 .
=Työtuntiansio 5,8 . -3,1 7,6 -1,2 .
        Oma pääoma 663 900 . 250 000 641 100 822 500 .
        Koko pääoma 767 400 . 332 100 699 700 995 100 .
Omavaraisuusaste 86,5 . 75,3 91,6 82,6 .
        Korvaus koko pääomalle 680 . -22 200 1 930 -14 100 .
        Pääoma tilikautena 766 500 . 336 600 697 400 997 900 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 0,1 . -6,6 0,3 -1,4 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi