LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 1.000.000_1.500.000
Tiloja edustettuna 3 130 20 530 1 140 1 320 110 10 0
Tiloja otoksessa 80<n<90 0<n<4 5<n<10 20<n<30 30<n<40 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 96,2 . 35,3 62,7 138,3 239,5 . .
Eläinyksiköt 71,3 . 21,3 39,5 101,8 238,8 . .
Yrittäjänvoitto -36 000 . -24 500 -55 000 -31 400 37 700 . .
        + Palkkavaatimus 42 500 . 21 000 40 000 52 100 57 500 . .
        + Korkovaatimus 16 200 . 7 640 8 780 24 200 37 700 . .
Yrittäjätulo 22 600 . 4 150 -6 230 44 800 132 800 . .
Kannattavuuskerroin 0,39 . 0,14 -0,13 0,59 1,40 . .
Yrittäjätulo 22 600 . 4 150 -6 230 44 800 132 800 . .
        - Korkovaatimus -16 100 . -7 650 -8 780 -24 100 -37 600 . .
=Työansio 6 450 . -3 500 -15 000 20 600 95 100 . .
        Työtunnit 2 650 . 1 310 2 490 3 250 3 590 . .
=Työtuntiansio 2,4 . -2,7 -6,0 6,3 26,5 . .
        Oma pääoma 448 400 . 264 700 228 300 665 400 1 016 000 . .
        Koko pääoma 692 000 . 282 100 453 900 977 700 1 694 000 . .
Omavaraisuusaste 64,8 . 93,8 50,3 68,1 60,0 . .
        Korvaus koko pääomalle -11 400 . -16 300 -38 700 4 340 93 500 . .
        Pääoma tilikautena 679 400 . 287 900 443 700 955 000 1 682 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 . -5,7 -8,7 0,5 5,6 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi