LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 8 360 3 400 2 380 1 280 500 760 40 10
Tiloja otoksessa 110<n<120 20<n<30 20<n<30 20<n<30 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 56,7 28,0 44,8 74,2 126,7 138,0 . .
Eläinyksiköt 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 3,2 . .
Yrittäjänvoitto -14 100 -9 250 -19 200 -7 570 -8 620 -33 500 . .
        + Palkkavaatimus 14 800 7 320 12 200 9 750 27 400 54 700 . .
        + Korkovaatimus 8 420 4 130 7 760 11 400 19 400 16 600 . .
Yrittäjätulo 9 090 2 200 730 13 600 38 100 37 700 . .
Kannattavuuskerroin 0,39 0,19 0,04 0,64 0,82 0,53 . .
Yrittäjätulo 9 090 2 200 730 13 600 38 100 37 700 . .
        - Korkovaatimus -8 430 -4 130 -7 760 -11 300 -19 300 -16 600 . .
=Työansio 660 -1 930 -7 030 2 180 18 700 21 100 . .
        Työtunnit 920 450 760 600 1 710 3 410 . .
=Työtuntiansio 0,7 -4,2 -9,2 3,6 11,0 6,2 . .
        Oma pääoma 219 400 123 800 209 600 274 800 479 000 390 400 . .
        Koko pääoma 296 200 143 600 250 700 340 400 645 700 762 200 . .
Omavaraisuusaste 74,1 86,2 83,6 80,7 74,2 51,2 . .
        Korvaus koko pääomalle -3 440 -4 420 -10 200 5 330 14 400 -5 180 . .
        Pääoma tilikautena 293 900 143 200 250 900 339 800 624 500 758 100 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,2 -3,1 -4,1 1,6 2,3 -0,7 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi