LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000
Tiloja edustettuna 6 260 200 1 820 2 890 1 070 210 40 10
Tiloja otoksessa 230<n<240 0<n<4 30<n<40 90<n<100 80<n<90 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 77,4 . 37,5 74,7 134,8 171,6 265,6 .
Eläinyksiköt 63,0 . 23,2 57,1 112,9 223,1 288,5 .
Yrittäjänvoitto -52 000 . -43 300 -57 000 -47 100 -76 100 -76 100 .
        + Palkkavaatimus 64 700 . 49 900 68 400 77 100 99 300 72 600 .
        + Korkovaatimus 16 600 . 6 170 16 400 30 700 34 700 71 900 .
Yrittäjätulo 29 300 . 12 700 27 700 60 700 57 900 68 300 .
Kannattavuuskerroin 0,36 . 0,23 0,33 0,56 0,43 0,47 .
Yrittäjätulo 29 300 . 12 700 27 700 60 700 57 900 68 300 .
        - Korkovaatimus -16 600 . -6 180 -16 300 -30 700 -34 700 -71 800 .
=Työansio 12 600 . 6 480 11 300 30 000 23 200 -3 620 .
        Työtunnit 4 040 . 3 110 4 270 4 820 6 200 4 530 .
=Työtuntiansio 3,1 . 2,1 2,6 6,2 3,7 -0,8 .
        Oma pääoma 451 800 . 234 600 438 100 792 500 799 900 1 709 000 .
        Koko pääoma 721 700 . 253 600 673 800 1 334 000 2 126 000 3 591 000 .
Omavaraisuusaste 62,6 . 92,5 65,0 59,4 37,6 47,6 .
        Korvaus koko pääomalle -28 800 . -35 600 -34 800 -4 230 -14 600 30 300 .
        Pääoma tilikautena 715 500 . 258 400 668 700 1 312 000 2 115 000 3 305 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,0 . -13,8 -5,2 -0,3 -0,7 0,9 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi