LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Tiloja edustettuna 570 40 260 260 0
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 58,6 . . 83,1 .
Eläinyksiköt 22,6 . . 33,4 .
Yrittäjänvoitto -33 300 . . -21 300 .
        + Palkkavaatimus 32 500 . . 36 100 .
        + Korkovaatimus 10 600 . . 14 700 .
Yrittäjätulo 9 680 . . 29 400 .
Kannattavuuskerroin 0,22 . . 0,58 .
Yrittäjätulo 9 680 . . 29 400 .
        - Korkovaatimus -10 500 . . -14 700 .
=Työansio -910 . . 14 700 .
        Työtunnit 2 030 . . 2 250 .
=Työtuntiansio -0,4 . . 6,5 .
        Oma pääoma 213 200 . . 302 300 .
        Koko pääoma 359 100 . . 420 700 .
Omavaraisuusaste 59,4 . . 71,9 .
        Korvaus koko pääomalle -19 600 . . -4 140 .
        Pääoma tilikautena 359 100 . . 420 600 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -5,5 . . -1,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi