LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kasvihuoneyritykset
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Kasvihuoneyritykset
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000
Tiloja edustettuna 730 0 80 370 150 60 10 40 10
Tiloja otoksessa 70<n<80 0<n<4 5<n<10 11<n<20 20<n<30 11<n<20 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 0,9 . 0,1 0,4 2,2 0,8 . 1,6 .
Eläinyksiköt 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 .
Yrittäjänvoitto -2 880 . -20 200 -29 100 17 500 67 300 . -35 500 .
        + Palkkavaatimus 55 600 . 51 900 49 900 66 400 59 600 . 69 100 .
        + Korkovaatimus 9 780 . 630 3 920 8 790 16 600 . 39 800 .
Yrittäjätulo 62 500 . 32 300 24 700 92 700 143 500 . 73 300 .
Kannattavuuskerroin 0,96 . 0,61 0,46 1,23 1,88 . 0,67 .
Yrittäjätulo 62 500 . 32 300 24 700 92 700 143 500 . 73 300 .
        - Korkovaatimus -9 790 . -640 -3 920 -8 790 -16 600 . -39 700 .
=Työansio 52 700 . 31 700 20 800 83 900 126 900 . 33 600 .
        Työtunnit 3 470 . 3 240 3 120 4 150 3 720 . 4 310 .
=Työtuntiansio 15,2 . 9,8 6,7 20,2 34,1 . 7,8 .
        Oma pääoma 253 400 . -14 900 93 500 258 400 495 600 . 959 500 .
        Koko pääoma 646 800 . 85 100 248 000 620 700 1 276 000 . 2 977 000 .
Omavaraisuusaste 39,2 . -17,6 37,7 41,6 38,8 . 32,2 .
        Korvaus koko pääomalle 14 300 . -16 800 -20 700 32 600 95 900 . 31 900 .
        Pääoma tilikautena 636 400 . 85 100 255 300 598 800 1 246 000 . 2 912 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 2,2 . -19,8 -8,1 5,4 7,7 . 1,1 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi