LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2018    
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000
Tiloja edustettuna 33 800 6 130 6 290 6 210 6 100 6 680 1 880 390 70 70 10
Tiloja otoksessa 720<n<730 30<n<40 50<n<60 90<n<100 130<n<140 200<n<210 120<n<130 30<n<40 11<n<20 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 67,8 26,4 41,4 64,4 78,2 103,1 127,1 133,1 151,9 67,1 .
Eläinyksiköt 25,5 0,0 0,2 3,1 16,8 57,4 117,8 211,9 513,3 219,5 .
Yrittäjänvoitto -24 400 -8 540 -16 400 -20 800 -31 000 -42 400 -26 700 -39 200 -30 600 -62 500 .
        + Palkkavaatimus 29 000 7 080 11 700 16 600 35 800 56 000 65 400 86 700 66 700 75 000 .
        + Korkovaatimus 13 100 4 240 8 320 12 500 12 800 19 500 30 500 28 700 50 100 49 400 .
Yrittäjätulo 17 500 2 790 3 540 8 210 17 800 33 100 67 400 77 500 86 200 61 900 .
Kannattavuuskerroin 0,42 0,25 0,18 0,28 0,37 0,44 0,70 0,67 0,74 0,50 .
Yrittäjätulo 17 500 2 790 3 540 8 210 17 800 33 100 67 400 77 500 86 200 61 900 .
        - Korkovaatimus -12 900 -4 240 -8 270 -12 500 -12 800 -19 500 -28 600 -30 000 -50 100 -49 400 .
=Työansio 4 570 -1 450 -4 720 -4 330 4 970 13 600 38 700 48 800 36 000 12 500 .
        Työtunnit 1 810 440 730 1 030 2 250 3 490 4 090 5 410 4 160 4 680 .
=Työtuntiansio 2,5 -3,3 -6,5 -4,2 2,2 3,9 9,5 9,0 8,6 2,7 .
        Oma pääoma 353 900 122 800 236 900 333 200 364 800 520 400 775 200 779 700 1 175 000 1 171 000 .
        Koko pääoma 491 200 138 800 274 700 406 800 480 800 775 400 1 218 000 1 745 000 2 527 000 2 711 000 .
Omavaraisuusaste 72,0 88,5 86,2 81,9 75,9 67,1 63,6 44,7 46,5 43,2 .
        Korvaus koko pääomalle -7 930 -3 840 -6 920 -6 810 -14 900 -15 400 11 900 9 190 46 000 12 300 .
        Pääoma tilikautena 487 300 142 400 274 900 404 500 475 300 768 300 1 202 000 1 705 000 2 367 000 2 712 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,6 -2,7 -2,5 -1,7 -3,1 -2,0 1,0 0,5 1,9 0,5 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi