LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.4.2024
            Tunnusluvut                 2018    
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000 1.500.000-3.000.000
Tiloja edustettuna 33 200 6 650 5 580 6 130 5 910 6 530 1 790 440 80 70 30
Tiloja otoksessa 720<n<730 30<n<40 50<n<60 100<n<110 130<n<140 190<n<200 110<n<120 30<n<40 11<n<20 11<n<20 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 67,4 27,5 43,3 65,3 80,6 99,2 123,3 121,9 118,4 78,2 2,0
Eläinyksiköt 25,3 0,3 0,2 4,1 18,2 57,6 115,4 211,0 130,5 234,7 0,0
Yrittäjänvoitto -24 600 -11 700 -15 800 -25 600 -30 800 -39 100 -24 500 -31 900 15 900 -37 500 123 500
        + Palkkavaatimus 29 300 8 390 11 700 19 000 36 400 54 800 64 100 79 700 64 800 76 700 52 500
        + Korkovaatimus 14 900 5 490 8 920 14 900 14 300 23 200 31 900 28 600 41 800 52 700 83 500
Yrittäjätulo 18 100 2 100 3 940 6 690 18 800 35 900 67 300 76 400 122 200 83 500 241 200
Kannattavuuskerroin 0,41 0,15 0,19 0,20 0,37 0,46 0,70 0,71 1,15 0,65 1,77
Yrittäjätulo 18 100 2 100 3 940 6 690 18 800 35 900 67 300 76 400 122 200 83 500 241 200
        - Korkovaatimus -13 300 -5 490 -8 110 -13 300 -12 700 -20 200 -27 700 -28 600 -41 500 -44 300 -65 100
=Työansio 4 770 -3 380 -4 160 -6 620 5 990 15 600 39 600 49 000 80 700 39 200 176 000
        Työtunnit 1 830 520 730 1 180 2 300 3 420 4 000 4 980 4 040 4 790 3 280
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 2,6 -6,4 -5,7 -5,6 2,6 4,6 9,9 9,8 19,9 8,2 53,6
        Oma pääoma 364 200 177 500 228 700 343 200 370 800 532 200 744 700 730 900 1 064 000 1 081 000 1 588 000
        Koko pääoma 503 400 188 600 276 000 428 200 486 400 789 200 1 186 000 1 563 000 2 374 000 2 340 000 3 165 000
Omavaraisuusaste 72,3 94,1 82,9 80,2 76,2 67,4 62,8 46,8 44,8 46,2 50,2
        Korvaus koko pääomalle -7 710 -5 940 -6 410 -10 300 -14 800 -11 400 13 200 12 600 80 100 33 900 217 200
        Pääoma tilikautena 499 100 191 400 275 200 426 700 478 300 783 200 1 168 000 1 516 000 2 246 000 2 356 000 3 125 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,5 -3,1 -2,3 -2,4 -3,1 -1,5 1,1 0,8 3,6 1,4 6,9

9648576

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi