LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Tunnusluvut                 2018    
Keskiarvo 0_2.000 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000
Tiloja edustettuna 43 900 440 9 640 8 650 7 280 6 530 6 250 6 820 1 900 390 70 70 10
Tiloja otoksessa 750<n<760 11<n<20 11<n<20 30<n<40 50<n<60 90<n<100 130<n<140 200<n<210 120<n<130 30<n<40 11<n<20 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 55,2 1,1 13,6 25,7 41,5 63,4 77,9 103,3 127,0 133,2 151,9 67,1 .
Eläinyksiköt 19,7 0,0 0,0 0,0 0,2 3,6 17,6 56,9 116,6 212,0 513,3 219,5 .
Yrittäjänvoitto -21 700 -13 100 -12 900 -8 460 -17 300 -21 500 -31 300 -42 600 -26 000 -39 300 -30 600 -62 500 .
        + Palkkavaatimus 23 800 150 6 740 6 830 12 100 17 000 35 800 56 200 65 100 86 800 66 700 75 000 .
        + Korkovaatimus 10 600 6 480 2 380 4 290 8 610 12 300 12 800 19 500 30 600 28 700 50 100 49 400 .
Yrittäjätulo 12 600 -9 590 -3 820 2 670 3 340 7 800 17 500 33 100 67 600 77 500 86 200 61 900 .
Kannattavuuskerroin 0,36 -1,45 -0,42 0,24 0,16 0,27 0,36 0,44 0,71 0,67 0,74 0,50 .
Yrittäjätulo 12 600 -9 590 -3 820 2 670 3 340 7 800 17 500 33 100 67 600 77 500 86 200 61 900 .
        - Korkovaatimus -10 500 -1 790 -2 390 -4 300 -8 570 -12 300 -12 700 -19 400 -28 500 -30 000 -50 100 -49 400 .
=Työansio 2 040 -11 300 -6 210 -1 620 -5 230 -4 510 4 740 13 600 39 100 48 800 36 000 12 500 .
        Työtunnit 1 480 100 420 420 750 1 060 2 250 3 510 4 060 5 420 4 160 4 680 .
=Työtuntiansio 1,4 -102,7 -14,7 -3,8 -6,9 -4,2 2,1 3,9 9,6 9,0 8,6 2,7 .
        Oma pääoma 289 800 61 700 75 500 122 400 241 900 325 500 356 800 518 800 771 900 781 100 1 175 000 1 171 000 .
        Koko pääoma 396 100 62 700 78 000 136 600 282 900 402 400 475 000 775 300 1 211 000 1 746 000 2 527 000 2 711 000 .
Omavaraisuusaste 73,2 98,5 96,9 89,6 85,5 80,9 75,1 66,9 63,7 44,7 46,5 43,2 .
        Korvaus koko pääomalle -8 510 -11 100 -10 400 -3 800 -7 500 -7 630 -15 100 -15 600 12 300 9 100 46 000 12 300 .
        Pääoma tilikautena 393 100 63 000 77 500 142 100 283 700 400 400 469 300 768 300 1 194 000 1 705 000 2 367 000 2 712 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -17,8 -13,4 -2,7 -2,6 -1,9 -3,2 -2,0 1,0 0,5 1,9 0,5 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi