LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
        Tuloslaskelma             2018    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 33 800 12 100 8 360 730 620 6 260 3 130 570 400 210 1 470
Tiloja otoksessa 720<n<730 120<n<130 110<n<120 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 67,8 64,3 56,7 0,9 39,7 77,4 96,2 58,6 109,2 58,9 97,3
Eläinyksiköt 25,5 0,0 0,3 0,0 0,0 63,0 71,3 22,6 240,6 330,1 45,2
Myyntituotot 86 100 32 300 31 100 519 400 45 200 171 300 110 300 18 600 398 700 372 700 130 500
        Tuet 54 400 35 700 35 400 37 500 29 200 84 100 111 100 66 300 102 200 52 300 70 200
Liikevaihto 140 500 68 000 66 500 557 000 74 400 255 400 221 500 84 900 500 800 425 000 200 700
Kokonaistuotto 160 600 73 100 72 000 592 000 90 200 301 600 271 600 103 300 561 400 458 500 234 000
        Muuttuvat kulut -69 900 -23 400 -25 400 -404 900 -42 700 -131 600 -117 700 -38 300 -347 300 -262 200 -97 400
        Tilakäyttö -13 600 -1 020 -980 0 -710 -40 700 -39 300 -11 100 -43 600 -25 000 -22 400
        Palkkavaatimus -28 900 -13 700 -14 700 -55 500 -14 000 -64 600 -42 500 -32 400 -57 700 -47 500 -34 900
        Kiinteät kulut -31 900 -22 000 -21 500 -66 800 -31 600 -49 700 -45 300 -25 000 -62 400 -45 300 -44 100
Käyttökate 16 000 12 800 9 300 64 700 950 14 700 26 600 -3 720 50 200 78 300 34 100
        Poistot -24 400 -14 700 -12 900 -50 900 -13 200 -44 700 -39 100 -16 000 -56 200 -48 000 -34 100
Liiketulos -8 440 -1 860 -3 660 13 700 -12 300 -30 000 -12 500 -19 700 -6 040 30 300 -70
        Nettorahoituskulut -3 040 -1 410 -2 010 -6 820 -2 440 -5 360 -7 340 -3 090 -3 910 -1 200 -1 590
Nettotulos -11 400 -3 270 -5 670 6 900 -14 700 -35 400 -19 800 -22 800 -9 950 29 000 -1 660
        Korkovaatimus -12 900 -12 000 -8 430 -9 790 -11 200 -16 600 -16 100 -10 500 -30 600 -21 000 -21 200
Yrittäjänvoitto -24 400 -15 200 -14 100 -2 880 -25 900 -52 000 -36 000 -33 300 -40 500 7 990 -22 900


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi