LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
Tuloslaskelma     2018    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 33 200 11 700 7 980 740 680 6 250 3 130 520 440 220 1 510
Tiloja otoksessa 720<n<730 130<n<140 110<n<120 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 67,4 64,2 57,1 0,8 40,5 76,9 93,6 63,2 106,1 60,1 90,1
Eläinyksiköt 25,3 0,1 0,5 0,0 0,0 62,6 72,7 26,8 219,2 227,6 34,3
Myyntituotot 88 800 33 900 36 700 506 300 44 200 170 100 112 400 20 600 360 500 370 700 123 200
        Tuet 54 100 35 300 34 900 37 500 29 900 83 500 109 300 74 200 96 100 55 200 66 500
Liikevaihto 142 900 69 200 71 500 543 800 74 100 253 600 221 700 94 800 456 600 425 900 189 700
Kokonaistuotto 163 100 74 000 76 900 583 300 90 100 299 300 271 100 118 500 517 000 459 400 219 100
        Muuttuvat kulut -71 500 -24 400 -27 800 -397 900 -42 800 -130 600 -118 300 -43 400 -317 400 -262 500 -88 400
        Tilakäyttö -13 500 -1 050 -1 170 0 -730 -40 400 -38 200 -14 800 -43 200 -25 600 -15 800
        Palkkavaatimus -29 200 -14 300 -14 500 -52 900 -13 300 -64 400 -42 200 -33 000 -56 000 -47 900 -34 500
        Kiinteät kulut -31 900 -21 900 -21 800 -61 900 -31 500 -49 300 -44 800 -28 300 -58 200 -46 900 -40 600
Käyttökate 16 700 12 300 11 500 70 400 1 680 14 400 27 400 -1 250 42 000 76 300 37 800
        Poistot -24 900 -15 000 -14 100 -51 100 -13 500 -44 700 -39 200 -18 400 -52 700 -49 100 -29 400
Liiketulos -8 220 -2 770 -2 710 19 300 -11 800 -30 300 -11 800 -19 700 -10 700 27 100 8 350
        Nettorahoituskulut -3 070 -1 340 -2 170 -6 840 -2 520 -5 350 -7 340 -3 670 -3 560 -1 140 -1 370
Nettotulos -11 200 -4 110 -4 880 12 400 -14 400 -35 700 -19 100 -23 400 -14 300 26 000 6 990
        Korkovaatimus -13 300 -12 100 -9 760 -10 000 -11 200 -16 700 -16 200 -11 200 -29 700 -20 800 -18 600
Yrittäjänvoitto -24 600 -16 200 -14 600 2 440 -25 600 -52 400 -35 300 -34 700 -44 000 5 160 -11 600

9648564

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi