LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
        Tuloslaskelma             2018    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Luokittumattomat
Tiloja edustettuna 43 900 15 500 18 300 730 660 6 290 3 260 940 400 210 1 560 260
Tiloja otoksessa 750<n<760 130<n<140 120<n<130 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 55,2 55,9 34,7 0,9 39,3 77,2 94,8 57,8 109,4 59,0 90,5 .
Eläinyksiköt 19,7 0,0 0,1 0,0 0,0 62,8 70,5 22,1 240,6 329,0 42,8 .
Myyntituotot 67 300 27 400 18 000 519 400 43 800 170 800 109 200 18 200 398 600 371 500 123 000 .
        Tuet 43 400 31 200 20 900 37 500 28 900 83 900 109 700 65 400 102 200 52 300 65 900 .
Liikevaihto 110 700 58 500 38 900 557 000 72 700 254 700 218 900 83 500 500 800 423 800 188 900 .
Kokonaistuotto 126 400 62 600 41 800 592 000 88 000 300 800 268 300 101 600 561 700 457 400 219 300 .
        Muuttuvat kulut -55 500 -20 000 -16 100 -404 900 -41 200 -131 300 -116 500 -37 500 -347 200 -261 400 -92 600 .
        Tilakäyttö -10 500 -860 -510 0 -700 -40 600 -38 600 -10 600 -43 700 -25 100 -21 100 .
        Palkkavaatimus -23 700 -12 200 -11 000 -55 500 -14 000 -64 600 -42 500 -31 800 -57 800 -47 500 -32 500 .
        Kiinteät kulut -25 900 -19 200 -13 700 -66 800 -31 200 -49 600 -44 800 -24 900 -62 500 -45 200 -41 700 .
Käyttökate 10 500 10 200 200 64 700 720 14 500 25 700 -3 510 50 300 78 100 30 300 .
        Poistot -19 400 -12 200 -7 990 -50 900 -12 800 -44 600 -38 900 -15 800 -56 400 -47 900 -31 600 .
Liiketulos -8 900 -2 020 -7 790 13 700 -12 100 -30 100 -13 200 -19 300 -6 100 30 100 -1 310 .
        Nettorahoituskulut -2 370 -1 150 -1 120 -6 820 -2 300 -5 340 -7 230 -3 130 -3 890 -1 200 -1 670 .
Nettotulos -11 200 -3 170 -8 910 6 900 -14 400 -35 400 -20 500 -22 500 -9991.657284 28 900 -2 980 .
        Korkovaatimus -10 500 -10 500 -5 380 -9 790 -10 900 -16 500 -16 000 -10 700 -30 600 -21 000 -19 500 .
Yrittäjänvoitto -21 700 -13 700 -14 200 -2 880 -25 400 -52 000 -36 500 -33 200 -40 600 7 860 -22 500 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi