LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 34 600 12 400 7 340 790 990 6 670 3 340 620 490 320 1 660
Tiloja otoksessa 760<n<770 130<n<140 110<n<120 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 64,8 63,1 52,5 0,8 34,7 74,5 87,9 45,8 125,6 58,0 86,2
Eläinyksiköt 27,5 0,1 0,3 0,0 0,0 59,6 72,6 23,1 268,3 331,7 35,1
Yrittäjänvoitto -24 800 -21 600 -18 500 -4 770 2 460 -42 600 -26 500 -33 100 -8 820 -60 400 -22 500
        + Palkkavaatimus 29 000 13 800 13 800 52 600 19 100 63 000 40 700 29 500 58 700 54 200 30 800
        + Korkovaatimus 12 200 11 300 8 670 8 270 10 000 14 800 14 300 8 710 28 100 18 400 19 600
Yrittäjätulo 16 300 3 520 3 840 56 100 31 500 35 200 28 400 5 030 78 000 12 200 24 700
Kannattavuuskerroin 0,39 0,14 0,15 0,92 1,08 0,45 0,52 0,13 0,90 0,17 0,49
Yrittäjätulo 16 300 3 520 3 840 56 100 31 500 35 200 28 400 5 030 78 000 12 200 24 700
        - Korkovaatimus -12 000 -11 200 -8 260 -8 280 -9961.386193 -14 700 -14 300 -8 710 -28 100 -18 300 -16 300
=Työansio 4 260 -7 750 -4 420 47 800 21 600 20 400 14 100 -3 680 49 800 -6 180 8 300
        Työtunnit 1 850 880 890 3 340 1 210 4 010 2 590 1 870 3 730 3 450 1 960
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 2,3 -8,7 -4,9 14,3 17,7 5,1 5,5 -2,0 13,3 -1,8 4,2
        Oma pääoma 350 600 337 700 221 800 235 600 281 600 432 800 396 500 195 000 1 061 000 568 800 496 800
        Koko pääoma 492 000 407 700 291 500 594 800 377 900 688 000 664 100 327 500 1 255 000 1 051 000 623 100
Omavaraisuusaste 71,3 82,8 76,1 39,6 74,5 62,9 59,7 59,6 84,5 54,1 79,7
        Korvaus koko pääomalle -9 400 -8 870 -8 360 10 900 14 600 -22 200 -3 330 -21 200 24 400 -35 000 -3 180
        Pääoma tilikautena 484 600 402 100 289 400 605 400 371 900 669 900 653 500 325 900 1 240 000 1 072 000 614 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,9 -2,2 -2,9 1,8 3,9 -3,3 -0,5 -6,5 2,0 -3,3 -0,5

9624003

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi