LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2021E  Omat valinnat  Taustatiedot  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 26.10.2021
            Tunnusluvut                 2017    
Keskiarvo
Viljatilat
Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 200 12 800 7 650 780 910 6 690 3 190 610 500 290 1 730
Tiloja otoksessa 760<n<770 130<n<140 110<n<120 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 64,6 63,9 50,6 0,7 26,9 75,2 86,3 47,6 126,0 56,5 89,6
Eläinyksiköt 26,8 0,1 0,2 0,0 0,0 60,0 74,9 23,8 269,4 329,5 32,8
Yrittäjänvoitto -24 600 -18 800 -20 900 -6 340 -2 300 -42 500 -27 900 -34 100 -10 200 -59 200 -23 700
        + Palkkavaatimus 29 000 13 300 14 500 54 400 21 800 63 400 41 000 30 700 59 000 54 400 33 700
        + Korkovaatimus 11 700 10 800 7 630 7 840 9 490 15 000 14 300 8 820 28 000 18 200 17 400
Yrittäjätulo 16 200 5 370 1 200 55 900 29 000 35 900 27 400 5 360 76 700 13 400 27 500
Kannattavuuskerroin 0,40 0,22 0,05 0,90 0,93 0,46 0,50 0,14 0,88 0,18 0,54
Yrittäjätulo 16 200 5 370 1 200 55 900 29 000 35 900 27 400 5 360 76 700 13 400 27 500
        - Korkovaatimus -11 700 -10 700 -7 640 -7 840 -9 490 -15 000 -14 300 -8 830 -27 900 -18 200 -17 400
=Työansio 4 420 -5 420 -6 430 48 100 19 500 20 900 13 100 -3 470 48 700 -4 820 10 000
        Työtunnit 1 850 850 920 3 460 1 380 4 030 2 610 1 950 3 750 3 460 2 140
=Työtuntiansio 2,4 -6,3 -6,9 13,9 14,0 5,2 5,0 -1,8 13,0 -1,4 4,7
        Oma pääoma 342 100 325 100 206 900 212 800 264 400 439 700 379 000 197 200 1 051 000 562 200 529 700
        Koko pääoma 482 500 393 100 278 100 569 000 372 600 693 300 665 000 331 500 1 251 000 1 039 000 655 800
Omavaraisuusaste 70,9 82,7 74,4 37,4 71,0 63,4 57,0 59,5 84,1 54,1 80,8
        Korvaus koko pääomalle -9 480 -6 510 -11 400 8 620 9 650 -21 900 -4 200 -22 000 22 800 -34 100 -3 290
        Pääoma tilikautena 475 700 388 500 277 600 581 300 364 800 675 000 653 800 329 800 1 236 000 1 058 000 647 300
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,0 -1,7 -4,1 1,5 2,6 -3,3 -0,6 -6,7 1,8 -3,2 -0,5


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi