LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 44 500 16 600 17 200 780 1 060 6 720 3 350 970 500 290 1 850
Tiloja otoksessa 800<n<810 130<n<140 120<n<130 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 53,5 55,2 30,2 0,7 24,7 75,0 83,4 42,7 126,3 56,4 87,4
Eläinyksiköt 21,2 0,1 0,1 0,0 0,0 59,8 73,1 23,6 269,9 327,6 31,0
Yrittäjänvoitto -21 000 -16 600 -14 500 -6 370 -4 880 -42 300 -27 600 -31 900 -10 000 -59 000 -24 200
        + Palkkavaatimus 23 900 11 800 9 600 54 400 20 600 63 200 40 600 28 300 59 100 54 200 33 100
        + Korkovaatimus 10 000 9 350 5 120 7 830 8 670 15 000 13 900 8 220 28 000 18 100 20 100
Yrittäjätulo 12 700 4 530 50 55 800 24 400 35 800 26 800 4 600 77 100 13 300 25 800
Kannattavuuskerroin 0,37 0,21 0,00 0,90 0,83 0,46 0,49 0,13 0,89 0,18 0,49
Yrittäjätulo 12 700 4 530 50 55 800 24 400 35 800 26 800 4 600 77 100 13 300 25 800
        - Korkovaatimus -9 810 -9 350 -4 930 -7 840 -8 670 -14 900 -13 800 -8 220 -28 000 -18 100 -16 900
=Työansio 2 900 -4 820 -4 880 48 000 15 700 20 800 12 900 -3 610 49 100 -4 860 8 850
        Työtunnit 1 520 750 610 3 460 1 300 4 020 2 580 1 800 3 760 3 450 2 100
=Työtuntiansio 1,9 -6,4 -7,9 13,9 12,0 5,2 5,0 -2,0 13,0 -1,4 4,2
        Oma pääoma 286 000 289 300 136 200 212 500 239 600 437 900 368 800 186 800 1 056 000 559 600 520 900
        Koko pääoma 398 400 343 800 173 300 568 600 341 400 690 400 647 100 321 800 1 255 000 1 035 000 639 900
Omavaraisuusaste 71,8 84,1 78,6 37,4 70,2 63,4 57,0 58,0 84,2 54,1 81,4
        Korvaus koko pääomalle -8 530 -6 090 -8 690 8 580 6 200 -21 900 -4 560 -20 400 23 100 -34 000 -4 460
        Pääoma tilikautena 393 100 339 700 173 600 580 900 335 500 672 200 636 900 320 400 1 240 000 1 053 000 632 300
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -1,8 -5,0 1,5 1,9 -3,3 -0,7 -6,4 1,9 -3,2 -0,7


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi