LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 44 500 6 100 14 800 11 500 13 300 1 220 2 010 450
Tiloja otoksessa 800<n<810 130<n<140 160<n<170 180<n<190 230<n<240 20<n<30 50<n<60 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 53,5 66,9 52,3 47,3 48,3 51,9 43,9 21,3
Eläinyksiköt 21,2 10,4 15,7 22,5 24,9 21,4 22,2 9,3
Yrittäjänvoitto -21 000 -23 300 -21 000 -17 100 -21 800 -17 600 -23 300 -6 760
        + Palkkavaatimus 23 900 20 400 22 200 21 400 25 000 24 200 25 900 15 900
        + Korkovaatimus 10 000 14 600 10 000 8 890 8 420 5 740 5 770 1 990
Yrittäjätulo 12 700 11 800 11 000 12 600 11 500 12 200 8 300 11 100
Kannattavuuskerroin 0,37 0,34 0,34 0,42 0,34 0,41 0,26 0,62
Yrittäjätulo 12 700 11 800 11 000 12 600 11 500 12 200 8 300 11 100
        - Korkovaatimus -9 810 -14 500 -9 860 -8 380 -8 320 -5 740 -5 770 -2 000
=Työansio 2 900 -2 760 1 170 4 200 3 180 6 470 2 530 9 100
        Työtunnit 1 520 1 300 1 410 1 360 1 590 1 530 1 650 1 010
=Työtuntiansio 1,9 -2,1 0,8 3,1 2,0 4,2 1,5 9,1
        Oma pääoma 286 000 411 700 293 200 264 100 236 600 157 100 166 100 57 200
        Koko pääoma 398 400 517 900 382 300 370 900 358 700 237 500 270 500 106 300
Omavaraisuusaste 71,8 79,5 76,7 71,2 66,0 66,1 61,4 53,8
        Korvaus koko pääomalle -8 530 -6 490 -9 300 -6 010 -10 200 -9 840 -15 500 -3 640
        Pääoma tilikautena 393 100 515 300 380 200 365 900 351 500 238 200 253 900 106 100
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -1,3 -2,4 -1,6 -2,9 -4,1 -6,1 -3,4


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi