LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2021E  Omat valinnat  Taustatiedot  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 26.10.2021
            Tunnusluvut                 2017    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 35 200 4 900 10 800 8 010 9 470 720 1 150 150
Tiloja otoksessa 760<n<770 120<n<130 150<n<160 180<n<190 220<n<230 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 64,6 75,2 64,6 61,3 62,1 70,6 62,6 35,2
Eläinyksiköt 26,8 12,5 20,9 32,2 34,5 35,5 37,6 26,2
Yrittäjänvoitto -24 600 -23 500 -24 500 -22 000 -26 200 -25 000 -35 700 -16 400
        + Palkkavaatimus 29 000 22 300 27 100 28 100 33 000 38 700 41 500 41 200
        + Korkovaatimus 11 700 16 300 12 100 11 300 10 100 7 940 9 090 4 450
Yrittäjätulo 16 200 15 200 14 600 17 300 17 000 21 600 14 800 29 200
Kannattavuuskerroin 0,40 0,39 0,37 0,44 0,39 0,46 0,29 0,64
Yrittäjätulo 16 200 15 200 14 600 17 300 17 000 21 600 14 800 29 200
        - Korkovaatimus -11 700 -16 200 -12 000 -11 200 -10 100 -7 940 -9 100 -4 460
=Työansio 4 420 -1 050 2 560 5 990 6 850 13 700 5 710 24 700
        Työtunnit 1 850 1 430 1 720 1 780 2 100 2 460 2 640 2 620
=Työtuntiansio 2,4 -0,7 1,5 3,4 3,3 5,5 2,2 9,4
        Oma pääoma 342 100 448 700 360 600 346 500 285 300 202 300 267 100 117 000
        Koko pääoma 482 500 574 000 472 100 498 200 454 200 335 500 435 100 260 300
Omavaraisuusaste 70,9 78,2 76,4 69,5 62,8 60,3 61,4 44,9
        Korvaus koko pääomalle -9 480 -4 660 -9988.548323 -6 900 -11 500 -13 600 -23 200 -8 910
        Pääoma tilikautena 475 700 569 700 469 100 490 600 444 400 336 400 409 300 257 100
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,0 -0,8 -2,1 -1,4 -2,6 -4,0 -5,7 -3,5


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi