LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 22.2.2024
            Tunnusluvut                 2017    
Keskiarvo
A-alue
B-alue
C1-alue
C2-alue
C2p-alue
C3-alue
C4-alue
Tiloja edustettuna 31 800 4 800 10 700 7 840 7 400 490 500 150
Tiloja otoksessa 760<n<770 120<n<130 150<n<160 180<n<190 220<n<230 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 64,3 73,3 66,3 62,1 58,5 68,7 60,0 34,9
Eläinyksiköt 26,7 13,4 21,6 34,3 33,6 32,4 36,3 26,0
Yrittäjänvoitto -25 200 -26 400 -22 700 -24 500 -28 300 -24 500 -35 700 -16 700
        + Palkkavaatimus 28 700 23 600 26 500 29 000 33 100 38 200 40 300 41 100
        + Korkovaatimus 13 900 18 200 14 900 13 700 10 700 8 020 8 710 4 480
Yrittäjätulo 15 700 13 400 16 500 16 600 14 500 20 900 12 900 28 700
Kannattavuuskerroin 0,37 0,32 0,40 0,39 0,33 0,45 0,26 0,63
Yrittäjätulo 15 700 13 400 16 500 16 600 14 500 20 900 12 900 28 700
        - Korkovaatimus -12 100 -16 100 -12 700 -12 100 -9 530 -7 020 -8 390 -4 410
=Työansio 3 480 -2 690 3 720 4 440 4 940 13 900 4 520 24 300
        Työtunnit 1 830 1 510 1 680 1 840 2 110 2 440 2 560 2 610
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 1,9 -1,8 2,2 2,4 2,3 5,7 1,8 9,3
        Oma pääoma 355 700 449 700 384 800 363 700 268 200 177 800 249 700 115 400
        Koko pääoma 492 700 569 400 495 900 521 100 430 700 296 700 424 200 258 100
Omavaraisuusaste 72,2 79,0 77,6 69,8 62,3 59,9 58,9 44,7
        Korvaus koko pääomalle -9 750 -8 050 -7 440 -8 370 -14 300 -14 300 -23 700 -9 280
        Pääoma tilikautena 486 000 564 700 490 200 513 800 423 200 297 400 394 900 255 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,0 -1,4 -1,5 -1,6 -3,4 -4,8 -6,0 -3,6

9624006

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi