LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 12 800 2 980 4 000 3 750 1 680 390 0
Tiloja otoksessa 130<n<140 11<n<20 20<n<30 50<n<60 20<n<30 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 63,9 25,0 41,1 71,4 123,1 261,9 .
Eläinyksiköt 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 .
Yrittäjänvoitto -18 800 -9 700 -16 800 -25 400 -23 100 -25 500 .
        + Palkkavaatimus 13 300 7 410 10 600 14 400 23 300 33 600 .
        + Korkovaatimus 10 800 3 510 7 430 13 200 19 600 39 300 .
Yrittäjätulo 5 370 1 220 1 170 2 380 19 700 47 300 .
Kannattavuuskerroin 0,22 0,11 0,07 0,09 0,46 0,65 .
Yrittäjätulo 5 370 1 220 1 170 2 380 19 700 47 300 .
        - Korkovaatimus -10 700 -3 510 -7 440 -13 100 -19 500 -39 200 .
=Työansio -5 420 -2 280 -6 260 -10 700 110 8 040 .
        Työtunnit 850 470 670 930 1 480 2 140 .
=Työtuntiansio -6,3 -4,8 -9,3 -11,6 0,1 3,8 .
        Oma pääoma 325 100 129 600 266 200 363 600 560 400 1 022 000 .
        Koko pääoma 393 100 141 700 295 000 444 200 737 200 1 322 000 .
Omavaraisuusaste 82,7 91,5 90,2 81,8 76,0 77,3 .
        Korvaus koko pääomalle -6 510 -5 940 -8 470 -10 600 760 18 200 .
        Pääoma tilikautena 388 500 139 900 293 100 440 300 728 000 1 283 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 -4,2 -2,9 -2,4 0,1 1,4 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi