LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Sikatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 500 0 0 100 330 20 50
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 126,0 . . 75,3 149,7 . .
Eläinyksiköt 269,4 . . 142,4 274,5 . .
Yrittäjänvoitto -10 200 . . -12 200 -10 400 . .
        + Palkkavaatimus 59 000 . . 50 600 61 600 . .
        + Korkovaatimus 28 000 . . 21 300 31 200 . .
Yrittäjätulo 76 700 . . 59 600 82 300 . .
Kannattavuuskerroin 0,88 . . 0,83 0,89 . .
Yrittäjätulo 76 700 . . 59 600 82 300 . .
        - Korkovaatimus -27 900 . . -21 200 -31 200 . .
=Työansio 48 700 . . 38 300 51 100 . .
        Työtunnit 3 750 . . 3 220 3 920 . .
=Työtuntiansio 13,0 . . 11,9 13,0 . .
        Oma pääoma 1 051 000 . . 567 000 1 295 000 . .
        Koko pääoma 1 251 000 . . 755 300 1 490 000 . .
Omavaraisuusaste 84,1 . . 75,1 86,9 . .
        Korvaus koko pääomalle 22 800 . . 17 000 24 800 . .
        Pääoma tilikautena 1 236 000 . . 745 300 1 484 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,8 . . 2,3 1,7 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi