LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 1 730 30 90 230 660 480 240
Tiloja otoksessa 40<n<50 0<n<4 0<n<4 5<n<10 11<n<20 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 89,6 . . 40,4 72,6 128,8 .
Eläinyksiköt 32,8 . . 14,5 11,6 68,7 .
Yrittäjänvoitto -24 700 . . -42 200 -24 800 -32 900 .
        + Palkkavaatimus 33 700 . . 22 800 31 500 42 100 .
        + Korkovaatimus 20 600 . . 9 770 13 400 28 800 .
Yrittäjätulo 26 600 . . -9 650 20 200 38 000 .
Kannattavuuskerroin 0,49 . . -0,30 0,45 0,54 .
Yrittäjätulo 26 600 . . -9 650 20 200 38 000 .
        - Korkovaatimus -17 500 . . -9 780 -13 400 -28 700 .
=Työansio 9 000 . . -19 400 6 710 9 210 .
        Työtunnit 2 140 . . 1 450 2 000 2 680 .
=Työtuntiansio 4,2 . . -13,4 3,3 3,4 .
        Oma pääoma 530 900 . . 289 200 487 500 771 300 .
        Koko pääoma 657 000 . . 332 300 577 600 955 600 .
Omavaraisuusaste 80,8 . . 87,0 84,4 80,7 .
        Korvaus koko pääomalle -4 210 . . -31 600 -9 910 390 .
        Pääoma tilikautena 649 100 . . 335 000 570 300 957 100 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,6 . . -9,5 -1,7 0,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi