LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 3 190 540 1 280 1 280 90
Tiloja otoksessa 80<n<90 5<n<10 20<n<30 30<n<40 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 86,3 39,6 67,8 114,5 220,4
Eläinyksiköt 74,9 25,8 47,4 109,6 257,0
Yrittäjänvoitto -27 900 -36 400 -34 200 -23 400 45 700
        + Palkkavaatimus 41 000 26 500 34 300 51 900 68 100
        + Korkovaatimus 14 300 7 800 8 180 21 300 40 000
Yrittäjätulo 27 400 -2 150 8 200 49 700 153 800
Kannattavuuskerroin 0,50 -0,06 0,19 0,68 1,42
Yrittäjätulo 27 400 -2 150 8 200 49 700 153 800
        - Korkovaatimus -14 300 -7 800 -8 180 -21 300 -39 900
=Työansio 13 100 -9 950 10 28 400 113 800
        Työtunnit 2 610 1 680 2 180 3 300 4 330
=Työtuntiansio 5,0 -5,9 0,0 8,6 26,2
        Oma pääoma 379 000 258 300 243 200 511 500 1 108 000
        Koko pääoma 665 000 360 200 443 100 930 700 1 805 000
Omavaraisuusaste 57,0 71,7 54,9 55,0 61,4
        Korvaus koko pääomalle -4 200 -27 100 -16 400 9 910 101 500
        Pääoma tilikautena 653 800 326 600 439 700 925 900 1 729 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,6 -8,3 -3,7 1,1 5,9


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi