LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 7 650 3 260 1 990 1 120 440 830 10 10
Tiloja otoksessa 110<n<120 11<n<20 20<n<30 20<n<30 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 50,6 24,1 36,9 68,6 117,0 124,3 . .
Eläinyksiköt 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 . .
Yrittäjänvoitto -20 900 -12 100 -21 300 -21 200 -24 500 -52 100 . .
        + Palkkavaatimus 14 500 6 260 11 500 15 000 23 000 48 700 . .
        + Korkovaatimus 8 070 3 450 7 490 10 500 23 800 15 600 . .
Yrittäjätulo 1 290 -2 730 -3 240 4 240 22 300 12 600 . .
Kannattavuuskerroin 0,05 -0,28 -0,17 0,17 0,48 0,18 . .
Yrittäjätulo 1 290 -2 730 -3 240 4 240 22 300 12 600 . .
        - Korkovaatimus -7 640 -3 010 -6 560 -10 400 -23 800 -15 500 . .
=Työansio -6 350 -5 730 -9 800 -6 240 -1 580 -3 000 . .
        Työtunnit 930 400 730 950 1 460 3 130 . .
=Työtuntiansio -6,8 -14,0 -13,3 -6,5 -1,1 -1,0 . .
        Oma pääoma 206 900 99 600 197 400 278 900 583 200 346 600 . .
        Koko pääoma 278 200 115 600 224 300 339 000 749 700 692 200 . .
Omavaraisuusaste 74,4 86,2 88,0 82,3 77,8 50,1 . .
        Korvaus koko pääomalle -11 400 -8 720 -13 900 -9 270 2 840 -27 200 . .
        Pääoma tilikautena 277 700 115 200 224 400 335 300 747 900 695 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,1 -7,6 -6,2 -2,8 0,4 -3,9 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi