LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.4.2024
            Tunnusluvut                 2017    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Tiloja edustettuna 5 390 450 1 570 2 430 740 160 30
Tiloja otoksessa 250<n<260 5<n<10 30<n<40 100<n<110 80<n<90 11<n<20 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 74,3 40,8 39,6 75,1 136,4 172,1 227,1
Eläinyksiköt 59,4 8,9 26,1 59,0 117,0 217,3 273,4
Yrittäjänvoitto -42 400 -21 100 -37 800 -48 500 -34 000 -78 000 -105 700
        + Palkkavaatimus 63 000 29 600 53 500 69 200 73 300 105 200 81 700
        + Korkovaatimus 15 900 4 740 6 600 17 100 31 700 34 600 73 500
Yrittäjätulo 35 800 12 100 21 600 37 000 70 000 61 700 49 400
Kannattavuuskerroin 0,45 0,35 0,36 0,43 0,67 0,44 0,32
Yrittäjätulo 35 800 12 100 21 600 37 000 70 000 61 700 49 400
        - Korkovaatimus -15 200 -3 730 -6 000 -16 300 -30 700 -34 500 -73 400
=Työansio 20 600 8 390 15 600 20 600 39 200 27 200 -24 000
        Työtunnit 4 010 1 880 3 400 4 400 4 670 6 690 5 200
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 5,1 4,5 4,6 4,7 8,4 4,1 -4,6
        Oma pääoma 444 700 107 600 261 400 475 400 801 900 759 900 1 815 000
        Koko pääoma 698 700 144 500 309 100 719 400 1 356 000 2 066 000 3 502 000
Omavaraisuusaste 63,6 74,5 84,6 66,1 59,2 36,8 51,8
        Korvaus koko pääomalle -21 600 -16 300 -30 700 -26 800 8 950 -17 400 5 660
        Pääoma tilikautena 679 700 155 200 295 400 693 500 1 342 000 2 047 000 3 228 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,2 -10,5 -10,4 -3,9 0,7 -0,9 0,2

9624012

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi