LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 6 690 470 1 850 3 080 1 030 210 50
Tiloja otoksessa 250<n<260 5<n<10 30<n<40 100<n<110 80<n<90 11<n<20 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 75,2 39,5 39,4 74,2 131,3 176,2 221,7
Eläinyksiköt 60,0 9,1 25,6 57,1 114,3 205,1 273,0
Yrittäjänvoitto -42 500 -23 500 -37 100 -48 100 -31 900 -87 100 -103 300
        + Palkkavaatimus 63 400 30 400 51 900 69 300 72 600 101 500 81 200
        + Korkovaatimus 15 000 3 680 5 890 15 400 29 000 37 500 58 400
Yrittäjätulo 35 900 10 500 20 600 36 600 69 600 51 900 36 300
Kannattavuuskerroin 0,46 0,31 0,36 0,43 0,69 0,37 0,26
Yrittäjätulo 35 900 10 500 20 600 36 600 69 600 51 900 36 300
        - Korkovaatimus -15 000 -3 680 -5 900 -15 300 -28 900 -37 400 -58 300
=Työansio 20 900 6 860 14 700 21 200 40 600 14 400 -22 000
        Työtunnit 4 030 1 930 3 300 4 410 4 620 6 460 5 170
=Työtuntiansio 5,2 3,5 4,5 4,8 8,8 2,2 -4,3
        Oma pääoma 439 700 108 700 256 900 453 600 756 900 807 700 1 423 000
        Koko pääoma 693 300 142 800 303 500 681 300 1 303 000 1 963 000 3 257 000
Omavaraisuusaste 63,4 76,1 84,7 66,6 58,1 41,1 43,7
        Korvaus koko pääomalle -21 900 -18 800 -30 100 -27 800 9 070 -26 000 -2 290
        Pääoma tilikautena 675 000 152 800 287 600 656 600 1 292 000 1 953 000 3 079 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,3 -12,4 -10,5 -4,2 0,7 -1,3 -0,1


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi