LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Tiloja edustettuna 610 80 90 200 210 30
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 47,6 . . 36,2 81,0 .
Eläinyksiköt 23,8 . . 16,8 31,5 .
Yrittäjänvoitto -34 100 . . -37 800 -43 100 .
        + Palkkavaatimus 30 700 . . 22 700 47 200 .
        + Korkovaatimus 8 830 . . 8 070 13 000 .
Yrittäjätulo 5 370 . . -6 940 17 100 .
Kannattavuuskerroin 0,14 . . -0,23 0,28 .
Yrittäjätulo 5 370 . . -6 940 17 100 .
        - Korkovaatimus -8 830 . . -8 070 -13 000 .
=Työansio -3 460 . . -15 000 4 060 .
        Työtunnit 1 950 . . 1 450 3 000 .
=Työtuntiansio -1,8 . . -10,3 1,4 .
        Oma pääoma 197 200 . . 152 400 294 600 .
        Koko pääoma 331 600 . . 361 900 418 000 .
Omavaraisuusaste 59,5 . . 42,1 70,5 .
        Korvaus koko pääomalle -22 000 . . -24 600 -27 600 .
        Pääoma tilikautena 329 900 . . 362 200 416 100 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -6,7 . . -6,8 -6,6 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi