LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kasvihuoneyritykset
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Kasvihuoneyritykset
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000
Tiloja edustettuna 780 0 120 370 160 60 10 30 20
Tiloja otoksessa 70<n<80 0<n<4 0<n<4 11<n<20 20<n<30 11<n<20 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 0,7 . . 0,4 1,2 0,8 . 1,6 .
Eläinyksiköt 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 . 0,0 .
Yrittäjänvoitto -6 340 . . -15 800 -4 010 28 900 . -13 700 .
        + Palkkavaatimus 54 400 . . 47 800 65 400 60 900 . 58 200 .
        + Korkovaatimus 7 840 . . 3 330 6 140 16 500 . 27 900 .
Yrittäjätulo 55 900 . . 35 400 67 500 106 400 . 72 400 .
Kannattavuuskerroin 0,90 . . 0,69 0,94 1,37 . 0,84 .
Yrittäjätulo 55 900 . . 35 400 67 500 106 400 . 72 400 .
        - Korkovaatimus -7 840 . . -3 340 -6 140 -16 500 . -27 900 .
=Työansio 48 100 . . 32 000 61 400 89 800 . 44 400 .
        Työtunnit 3 460 . . 3 040 4 160 3 880 . 3 700 .
=Työtuntiansio 13,9 . . 10,5 14,7 23,2 . 12,0 .
        Oma pääoma 212 800 . . 95 700 230 900 509 900 . 584 500 .
        Koko pääoma 569 000 . . 235 900 545 600 1 375 000 . 2 419 000 .
Omavaraisuusaste 37,4 . . 40,6 42,3 37,1 . 24,2 .
        Korvaus koko pääomalle 8 620 . . -9 120 8 330 60 400 . 49 500 .
        Pääoma tilikautena 581 300 . . 240 000 549 800 1 412 000 . 2 415 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,5 . . -3,8 1,5 4,3 . 2,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi