LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2017    
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000 1.500.000-3.000.000 3.000.000-
Tiloja edustettuna 31 800 6 530 5 000 6 110 5 540 6 330 1 780 340 130 60 20 0
Tiloja otoksessa 760<n<770 30<n<40 50<n<60 110<n<120 140<n<150 210<n<220 120<n<130 30<n<40 11<n<20 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 64,3 26,0 41,0 63,8 76,6 93,4 121,0 112,3 80,5 40,1 . .
Eläinyksiköt 26,7 0,4 0,5 4,6 21,3 51,0 135,6 270,5 230,5 172,2 . .
Yrittäjänvoitto -25 200 -17 100 -19 000 -25 200 -35 600 -30 700 -15 100 -90 000 -14 200 34 700 . .
        + Palkkavaatimus 28 700 9 010 11 200 18 800 38 400 50 600 60 000 89 800 64 200 54 000 . .
        + Korkovaatimus 13 900 4 700 8 270 13 500 13 600 22 500 28 800 28 200 31 100 33 100 . .
Yrittäjätulo 15 700 -3 560 -420 5 790 14 800 38 800 70 100 27 900 80 700 111 700 . .
Kannattavuuskerroin 0,37 -0,26 -0,02 0,18 0,28 0,53 0,78 0,24 0,85 1,28 . .
Yrittäjätulo 15 700 -3 560 -420 5 790 14 800 38 800 70 100 27 900 80 700 111 700 . .
        - Korkovaatimus -12 100 -4 510 -7 370 -12 000 -12 000 -18 900 -24 800 -28 100 -30 700 -23 000 . .
=Työansio 3 480 -8 070 -7 790 -6 270 2 750 19 800 45 200 -250 50 000 88 700 . .
        Työtunnit 1 830 570 710 1 200 2 440 3 220 3 840 5 710 4 090 3 440 . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 1,9 -13,9 -10,9 -5,2 1,1 6,2 11,8 -0,0 12,2 25,8 . .
        Oma pääoma 355 700 163 100 230 500 329 000 368 800 515 100 764 900 659 200 837 700 787 200 . .
        Koko pääoma 492 700 171 800 266 400 406 600 511 700 768 600 1 154 000 1 665 000 1 649 000 1 723 000 . .
Omavaraisuusaste 72,2 94,9 86,5 80,9 72,1 67,0 66,3 39,6 50,8 45,7 . .
        Korvaus koko pääomalle -9 750 -12 400 -10 700 -11 600 -19 200 -5 370 18 200 -43 400 33 500 79 300 . .
        Pääoma tilikautena 486 000 169 500 265 300 403 200 505 600 752 300 1 140 000 1 669 000 1 583 000 1 714 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,0 -7,3 -4,0 -2,9 -3,8 -0,7 1,6 -2,6 2,1 4,6 . .

9624009

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi