LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 29.9.2022
            Tunnusluvut                 2017    
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Tiloja edustettuna 35 200 6 370 6 170 6 380 6 410 7 260 2 040 290 200 50 20 0
Tiloja otoksessa 760<n<770 30<n<40 50<n<60 110<n<120 140<n<150 220<n<230 130<n<140 30<n<40 11<n<20 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 64,6 24,4 39,3 63,1 75,6 92,6 123,4 140,6 101,4 37,6 . .
Eläinyksiköt 26,8 0,2 0,4 3,9 19,2 52,7 133,4 178,9 376,5 188,8 . .
Yrittäjänvoitto -24 600 -11 100 -18 100 -26 500 -29 900 -35 800 -16 200 -61 600 -91 200 17 200 . .
        + Palkkavaatimus 29 000 7 070 10 900 17 200 35 800 54 300 64 400 90 400 71 800 51 900 . .
        + Korkovaatimus 12 000 3 480 7 350 11 100 12 000 17 900 28 300 33 500 30 600 24 600 . .
Yrittäjätulo 16 100 -770 -210 1 940 17 900 36 400 73 900 62 300 11 200 93 700 . .
Kannattavuuskerroin 0,39 -0,07 -0,01 0,07 0,37 0,50 0,80 0,50 0,11 1,23 . .
Yrittäjätulo 16 100 -770 -210 1 940 17 900 36 400 73 900 62 300 11 200 93 700 . .
        - Korkovaatimus -11 700 -3 250 -7 050 -11 100 -11 900 -17 800 -25 600 -33 500 -30 500 -24 600 . .
=Työansio 4 390 -4 020 -7 270 -9 200 5 880 18 500 48 200 28 800 -19 400 69 100 . .
        Työtunnit 1 850 450 690 1 100 2 280 3 460 4 100 5 760 4 570 3 300 . .
=Työtuntiansio 2,4 -8,8 -10,5 -8,3 2,6 5,3 11,7 5,0 -4,2 20,9 . .
        Oma pääoma 342 100 113 500 240 500 308 800 369 200 476 300 778 600 760 400 767 700 754 100 . .
        Koko pääoma 482 600 127 600 268 300 386 100 498 800 740 800 1 190 000 1 828 000 1 689 000 1 989 000 . .
Omavaraisuusaste 70,9 88,9 89,6 80,0 74,0 64,3 65,4 41,6 45,5 37,9 . .
        Korvaus koko pääomalle -9 530 -7 580 -10 200 -13 700 -13 900 -11 500 18 600 -6 670 -41 400 64 200 . .
        Pääoma tilikautena 475 900 126 500 267 000 381 100 490 900 727 000 1 175 000 1 820 000 1 658 000 2 003 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,0 -6,0 -3,8 -3,6 -2,8 -1,6 1,6 -0,4 -2,5 3,2 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi