LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2017    
Keskiarvo 0_2.000 2.000_4.000 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Tiloja edustettuna 44 500 190 2 450 6 680 9 480 7 410 6 640 6 500 7 450 2 060 290 200 50 20 0
Tiloja otoksessa 800<n<810 11<n<20 0<n<4 5<n<10 30<n<40 50<n<60 110<n<120 140<n<150 220<n<230 130<n<140 30<n<40 11<n<20 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 53,5 2,8 . 13,5 24,1 37,7 62,4 75,7 92,6 123,4 140,6 101,2 37,6 . .
Eläinyksiköt 21,2 0,0 . 0,1 0,2 0,7 4,3 19,4 52,1 132,8 178,9 376,7 188,8 . .
Yrittäjänvoitto -21 000 -330 . -5 690 -10 700 -18 400 -26 700 -29 900 -36 500 -15 800 -61 600 -90 700 17 200 . .
        + Palkkavaatimus 23 900 0 . 5 190 6 930 10 900 17 300 36 000 54 400 64 300 90 400 71 800 51 900 . .
        + Korkovaatimus 10 000 120 . 2 300 3 470 7 240 11 000 11 900 17 800 28 500 33 500 30 500 24 600 . .
Yrittäjätulo 12 700 -200 . 1 800 -400 -460 1 700 18 000 35 800 74 000 62 300 11 500 93 700 . .
Kannattavuuskerroin 0,37 -1,60 . 0,24 -0,04 -0,03 0,06 0,38 0,49 0,80 0,50 0,11 1,23 . .
Yrittäjätulo 12 700 -200 . 1 800 -400 -460 1 700 18 000 35 800 74 000 62 300 11 500 93 700 . .
        - Korkovaatimus -9 810 -130 . -2 310 -3 320 -7 000 -11 000 -11 900 -17 800 -25 600 -33 500 -30 500 -24 600 . .
=Työansio 2 900 -330 . -500 -3 720 -7 460 -9 320 6 060 17 900 48 400 28 800 -18 900 69 100 . .
        Työtunnit 1 520 0 . 330 440 690 1 110 2 290 3 470 4 090 5 760 4 570 3 300 . .
=Työtuntiansio 1,9 . . -1,5 -8,4 -10,7 -8,4 2,6 5,2 11,8 5,0 -4,1 20,9 . .
        Oma pääoma 286 000 4 460 . 75 000 120 400 240 700 303 700 367 800 472 600 778 400 760 400 766 200 754 100 . .
        Koko pääoma 398 400 4 460 . 83 100 130 200 266 400 384 700 498 800 738 700 1 187 000 1 828 000 1 683 000 1 989 000 . .
Omavaraisuusaste 71,8 100,0 . 90,3 92,5 90,4 79,0 73,7 64,0 65,6 41,6 45,5 37,9 . .
        Korvaus koko pääomalle -8 530 -200 . -3 350 -7 160 -10 500 -14 000 -13 900 -12 200 18 800 -6 670 -41 100 64 200 . .
        Pääoma tilikautena 393 100 4 550 . 82 500 129 000 266 000 379 300 491 200 725 600 1 171 000 1 820 000 1 653 000 2 003 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -4,5 . -4,1 -5,5 -4,0 -3,7 -2,8 -1,7 1,6 -0,4 -2,5 3,2 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi