LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
        Tuloslaskelma             2017    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 44 500 16 600 17 200 780 1 060 6 720 3 350 970 500 290 1 850
Tiloja otoksessa 800<n<810 130<n<140 120<n<130 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 53,5 55,2 30,2 0,7 24,7 75,0 83,4 42,7 126,3 56,4 87,4
Eläinyksiköt 21,2 0,1 0,1 0,0 0,0 59,8 73,1 23,6 269,9 327,6 31,0
Myyntituotot 68 500 24 000 14 000 481 300 112 600 159 100 102 100 18 200 409 100 546 300 105 400
        Tuet 42 400 29 800 17 800 37 300 20 600 80 100 104 000 53 400 103 700 63 000 63 800
Liikevaihto 110 800 53 800 31 900 518 700 133 200 239 200 206 200 71 600 512 800 609 300 169 200
Kokonaistuotto 125 500 58 600 34 900 546 000 129 600 279 600 251 600 88 900 586 500 626 400 191 900
        Muuttuvat kulut -56 200 -20 800 -14 300 -377 200 -60 300 -118 400 -104 700 -33 200 -341 500 -446 300 -80 700
        Tilakäyttö -9 580 -740 -890 0 -100 -33 400 -34 700 -8 640 -49 900 -19 700 -14 400
        Palkkavaatimus -23 900 -11 800 -9 600 -54 300 -20 500 -63 200 -40 500 -28 200 -59 100 -54 100 -33 100
        Kiinteät kulut -25 000 -18 900 -11 300 -58 600 -26 700 -45 500 -40 400 -21 700 -64 000 -68 100 -39 700
Käyttökate 10 700 6 240 -1 400 55 700 21 800 18 900 31 100 -2 960 71 800 37 900 23 800
        Poistot -19 400 -12 300 -7 340 -47 400 -15 600 -41 600 -36 100 -17 500 -50 800 -73 700 -28 400
Liiketulos -8 760 -6 110 -8 740 8 210 6 170 -22 700 -5 010 -20 400 20 900 -35 800 -4 670
        Nettorahoituskulut -2 490 -1 220 -870 -6 760 -2 380 -4 690 -8 770 -3 230 -2 870 -5 110 -2 610
Nettotulos -11 200 -7 330 -9 610 1 460 3 790 -27 400 -13 700 -23 700 18 000 -40 900 -7 280
        Korkovaatimus -9 810 -9 350 -4 930 -7 840 -8 670 -14 900 -13 800 -8 220 -28 000 -18 100 -16 900
Yrittäjänvoitto -21 000 -16 600 -14 500 -6 370 -4 880 -42 300 -27 600 -31 900 -10 000 -59 000 -24 200


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi