LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 29.9.2022
        Tuloslaskelma             2017    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 200 12 800 7 650 780 910 6 690 3 190 610 500 290 1 730
Tiloja otoksessa 760<n<770 130<n<140 110<n<120 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 64,6 63,9 50,6 0,7 26,9 75,2 86,3 47,6 126,0 56,5 89,6
Eläinyksiköt 26,8 0,1 0,2 0,0 0,0 60,0 74,9 23,8 269,4 329,5 32,8
Myyntituotot 85 900 28 800 26 300 481 800 125 000 159 700 104 000 19 800 407 900 549 700 109 200
        Tuet 52 000 34 700 31 100 37 400 22 500 80 400 107 100 57 500 103 500 63 300 65 600
Liikevaihto 137 900 63 500 57 400 519 200 147 400 240 200 211 100 77 300 511 400 613 000 174 800
Kokonaistuotto 156 000 69 100 61 600 546 500 143 400 280 700 257 600 95 500 584 800 630 000 198 000
        Muuttuvat kulut -69 800 -24 500 -24 500 -377 600 -66 500 -119 000 -106 600 -36 500 -340 500 -449 100 -83 200
        Tilakäyttö -12 100 -890 -1 700 0 -120 -33 500 -35 800 -8 990 -49 800 -19 700 -15 200
        Palkkavaatimus -29 000 -13 300 -14 500 -54 400 -21 700 -63 300 -41 000 -30 700 -59 000 -54 400 -33 700
        Kiinteät kulut -30 600 -21 900 -19 700 -58 700 -28 600 -45 700 -41 500 -23 100 -63 900 -68 500 -40 800
Käyttökate 14 200 8 340 920 55 700 26 300 19 100 32 500 -3 880 71 500 38 200 24 800
        Poistot -24 000 -14 800 -12 400 -47 400 -16 600 -41 800 -37 100 -18 200 -50 800 -74 100 -29 200
Liiketulos -9 820 -6 540 -11 500 8 260 9 620 -22 700 -4 670 -22 100 20 600 -35 900 -4 430
        Nettorahoituskulut -3 130 -1 500 -1 790 -6 760 -2 430 -4 720 -8 940 -3 220 -2 900 -5 090 -2 740
Nettotulos -12 900 -8 040 -13 300 1 500 7 180 -27 400 -13 600 -25 300 17 700 -41 000 -7 170
        Korkovaatimus -11 700 -10 700 -7 640 -7 840 -9 490 -15 000 -14 300 -8 830 -27 900 -18 200 -17 500
Yrittäjänvoitto -24 600 -18 800 -20 900 -6 340 -2 300 -42 500 -27 900 -34 100 -10 200 -59 200 -24 700


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi