LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2021E  Omat valinnat  Taustatiedot  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 26.10.2021
        Tuloslaskelma             2017    
Keskiarvo
Viljatilat
Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 200 12 800 7 650 780 910 6 690 3 190 610 500 290 1 730
Tiloja otoksessa 760<n<770 130<n<140 110<n<120 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 64,6 63,9 50,6 0,7 26,9 75,2 86,3 47,6 126,0 56,5 89,6
Eläinyksiköt 26,8 0,1 0,2 0,0 0,0 60,0 74,9 23,8 269,4 329,5 32,8
Myyntituotot 85 800 28 800 26 200 481 800 125 000 159 700 104 000 19 700 407 900 549 700 107 500
        Tuet 52 000 34 700 31 100 37 400 22 500 80 400 107 100 57 500 103 500 63 300 65 500
Liikevaihto 137 800 63 500 57 300 519 200 147 400 240 200 211 100 77 200 511 400 613 000 173 000
Kokonaistuotto 155 900 69 100 61 500 546 500 143 400 280 700 257 600 95 500 584 800 630 000 197 400
        Muuttuvat kulut -69 700 -24 500 -24 400 -377 600 -66 500 -119 000 -106 600 -36 500 -340 500 -449 100 -81 800
        Tilakäyttö -12 100 -890 -1 700 0 -120 -33 500 -35 800 -8 990 -49 800 -19 700 -15 200
        Palkkavaatimus -29 000 -13 300 -14 500 -54 400 -21 700 -63 300 -41 000 -30 700 -59 000 -54 400 -33 700
        Kiinteät kulut -30 600 -21 900 -19 700 -58 700 -28 600 -45 700 -41 500 -23 100 -63 900 -68 500 -40 800
Käyttökate 14 300 8 340 910 55 700 26 300 19 100 32 500 -3 870 71 500 38 200 25 800
        Poistot -24 000 -14 800 -12 400 -47 400 -16 600 -41 800 -37 100 -18 200 -50 800 -74 100 -29 200
Liiketulos -9 780 -6 540 -11 500 8 260 9 620 -22 700 -4 670 -22 100 20 600 -35 900 -3 520
        Nettorahoituskulut -3 130 -1 500 -1 790 -6 760 -2 430 -4 720 -8 940 -3 220 -2 900 -5 090 -2 740
Nettotulos -12 900 -8 040 -13 300 1 500 7 180 -27 400 -13 600 -25 300 17 700 -41 000 -6 260
        Korkovaatimus -11 700 -10 700 -7 640 -7 840 -9 490 -15 000 -14 300 -8 830 -27 900 -18 200 -17 400
Yrittäjänvoitto -24 600 -18 800 -20 900 -6 340 -2 300 -42 500 -27 900 -34 100 -10 200 -59 200 -23 700


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi