LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.4.2024
Tuloslaskelma     2017    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 31 800 11 900 6 550 740 940 5 390 2 870 760 470 320 1 890
Tiloja otoksessa 760<n<770 130<n<140 110<n<120 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 64,3 63,2 52,6 0,8 35,0 74,3 86,4 55,2 126,1 58,0 78,2
Eläinyksiköt 26,7 0,2 0,5 0,0 0,0 59,4 71,8 24,0 269,3 331,7 36,3
Myyntituotot 86 200 28 700 33 000 488 600 107 800 157 800 101 600 23 000 409 700 556 300 103 300
        Tuet 50 500 34 300 31 600 39 900 27 200 78 300 103 400 55 600 102 700 64 800 56 300
Liikevaihto 136 700 63 000 64 600 528 500 135 000 236 100 205 000 78 600 512 400 621 100 159 500
Kokonaistuotto 153 700 67 900 69 000 555 800 136 800 275 800 248 400 95 100 589 700 638 900 180 500
        Muuttuvat kulut -69 400 -25 300 -25 900 -386 100 -60 600 -115 500 -100 400 -40 400 -341 200 -455 600 -78 600
        Tilakäyttö -11 400 -1 060 -1 270 0 -230 -33 000 -34 900 -9 470 -49 400 -20 500 -14 200
        Palkkavaatimus -28 600 -14 100 -14 500 -51 400 -19 200 -63 000 -41 300 -42 700 -59 100 -54 200 -30 500
        Kiinteät kulut -30 300 -21 600 -20 800 -56 500 -28 000 -45 200 -41 400 -24 500 -64 400 -70 600 -36 300
Käyttökate 13 800 5 620 6 150 61 600 28 500 19 000 30 200 -22 100 75 300 37 800 20 800
        Poistot -23 800 -15 200 -13 500 -51 500 -14 800 -41 400 -35 400 -18 900 -50 600 -74 500 -25 600
Liiketulos -10 000 -9 630 -7 390 10 000 13 700 -22 400 -5 330 -41 100 24 600 -36 800 -4 850
        Nettorahoituskulut -3 050 -1 470 -1 990 -7 320 -1 960 -4 740 -8 300 -3 670 -2 550 -5 200 -2 220
Nettotulos -13 000 -11 100 -9 390 2 720 11 800 -27 200 -13 600 -44 700 22 100 -42 000 -7 070
        Korkovaatimus -12 100 -11 600 -8 790 -8 220 -10 000 -15 200 -14 200 -8 260 -28 100 -18 300 -14 900
Yrittäjänvoitto -25 200 -22 700 -18 100 -5 500 1 730 -42 400 -27 800 -53 000 -6 120 -60 400 -22 000

9623997

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi