LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Taselaskelma                 2017    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 44 500 16 600 17 200 780 1 060 6 720 3 350 970 500 290 1 850
Tiloja otoksessa 800<n<810 130<n<140 120<n<130 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 53,5 55,2 30,2 0,7 24,7 75,0 83,4 42,7 126,3 56,4 87,4
Eläinyksiköt 21,2 0,1 0,1 0,0 0,0 59,8 73,1 23,6 269,9 327,6 31,0
VASTAAVAA 398 400 343 800 173 300 568 900 341 400 690 400 647 200 321 800 1 255 000 1 035 000 639 900
    Aineettomat hyödykkeet 1 480 970 320 12 900 930 3 140 1 590 310 10 100 0 1 480
          Maa-alueet 176 700 212 600 100 600 16 200 135 500 209 300 193 700 120 400 461 100 211 200 318 600
          Rakennukset 67 800 25 800 14 900 294 400 53 800 169 800 162 000 92 400 170 200 459 300 84 800
          Koneet ja kalusto 56 500 43 300 25 000 85 100 43 000 111 600 91 300 37 000 149 200 126 200 86 000
          Salaojitukset 18 500 17 400 9 780 340 7 980 29 400 26 000 7 580 63 200 20 700 35 500
          Kasvustot 210 0 70 690 3 170 0 0 0 0 0 2 690
          Muu käyttöomaisuus 660 250 220 2 970 3 910 1 350 1 290 550 910 2 780 460
    Pitkäaikaiset sijoitukset 11 900 2 080 3 960 10 400 9 000 43 700 12 900 3 000 96 700 33 700 11 800
    Vaihto-omaisuus 42 000 26 200 9 730 39 500 47 700 85 200 109 800 34 000 254 100 123 300 63 800
    Saamiset 15 400 9 690 5 320 49 800 26 000 27 700 37 100 24 800 25 400 21 000 26 300
    Rahoitusomaisuus 7 290 5 610 3 380 56 500 10 400 9 140 11 500 1 790 24 200 36 500 8 500
VASTATTAVAA 398 400 343 800 173 300 568 900 341 400 690 400 647 200 321 800 1 255 000 1 035 000 639 900
  Oma Pääoma 286 000 289 300 136 200 212 500 239 600 437 900 368 800 186 800 1 056 000 559 600 520 900
Velat yhteensä 112 400 54 500 37 100 356 400 101 900 252 500 278 400 135 000 198 700 475 000 119 000


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi