LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2021E  Omat valinnat  Taustatiedot  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2021
            Tunnusluvut                 2016    
Keskiarvo
Viljatilat
Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 700 13 600 6 890 810 700 7 280 3 220 490 620 340 1 650
Tiloja otoksessa 790<n<800 150<n<160 100<n<110 60<n<70 11<n<20 260<n<270 80<n<90 11<n<20 20<n<30 11<n<20 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 63,7 62,4 53,2 0,7 37,8 71,0 79,1 44,9 112,4 77,5 83,3
Eläinyksiköt 27,6 0,1 0,1 0,0 0,0 58,6 63,9 23,2 251,0 344,3 38,7
Yrittäjänvoitto -32 100 -24 800 -18 700 -7 340 -12 200 -56 200 -39 300 -37 600 -42 400 -25 300 -44 600
        + Palkkavaatimus 30 100 13 600 15 000 52 000 30 400 65 500 40 100 29 500 53 700 52 000 31 000
        + Korkovaatimus 13 100 12 000 9 360 11 900 9 780 15 700 15 200 8 620 28 900 20 800 18 000
Yrittäjätulo 11 100 740 5 620 56 600 27 900 24 900 16 000 450 40 300 47 500 4 370
Kannattavuuskerroin 0,26 0,03 0,23 0,89 0,70 0,31 0,29 0,01 0,49 0,65 0,09
Yrittäjätulo 11 100 740 5 620 56 600 27 900 24 900 16 000 450 40 300 47 500 4 370
        - Korkovaatimus -13 100 -11 900 -9 360 -11 900 -9 790 -15 700 -15 200 -8 630 -28 900 -20 700 -18 000
=Työansio -1 990 -11 200 -3 730 44 700 18 100 9 210 750 -8 170 11 300 26 700 -13 600
        Työtunnit 1 900 850 940 3 290 1 920 4 140 2 530 1 860 3 400 3 290 1 960
=Työtuntiansio -1,0 -13,1 -3,9 13,6 9,4 2,2 0,3 -4,4 3,3 8,1 -7,0
        Oma pääoma 340 900 314 100 250 300 274 000 243 800 407 600 380 800 186 000 841 300 551 100 459 900
        Koko pääoma 475 800 384 500 315 000 662 100 330 500 643 400 589 000 329 800 1 086 000 1 196 000 580 800
Omavaraisuusaste 71,6 81,7 79,4 41,4 73,8 63,4 64,7 56,4 77,5 46,1 79,2
        Korvaus koko pääomalle -15 700 -11 300 -7 290 12 600 -920 -35 000 -17 900 -25 400 -6 860 10 700 -23 700
        Pääoma tilikautena 474 200 382 300 312 200 665 200 306 600 645 700 580 200 338 700 1 091 000 1 204 000 585 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,3 -3,0 -2,3 1,9 -0,3 -5,4 -3,1 -7,5 -0,6 0,9 -4,1


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi