LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.10.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 700 13 600 6 890 810 700 7 280 3 220 490 620 340 1 650
Tiloja otoksessa 790<n<800 150<n<160 100<n<110 60<n<70 11<n<20 260<n<270 80<n<90 11<n<20 20<n<30 11<n<20 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 63,4 61,9 53,0 0,6 37,8 70,9 79,1 44,9 110,5 77,5 83,2
Eläinyksiköt 27,6 0,1 0,1 0,0 0,0 58,6 63,9 23,2 251,0 344,3 38,7
Yrittäjänvoitto -32 000 -24 600 -18 700 -7 340 -11 000 -56 200 -39 300 -37 600 -42 400 -25 300 -44 600
        + Palkkavaatimus 30 100 13 600 15 000 52 000 30 400 65 500 40 100 29 500 53 700 52 000 31 000
        + Korkovaatimus 13 200 12 000 9 570 11 900 13 100 15 700 15 200 8 680 28 900 20 800 18 000
Yrittäjätulo 11 200 870 5 630 56 600 29 100 24 900 16 000 730 40 300 47 500 4 370
Kannattavuuskerroin 0,26 0,03 0,23 0,89 0,67 0,31 0,29 0,02 0,49 0,65 0,09
Yrittäjätulo 11 200 870 5 630 56 600 29 100 24 900 16 000 730 40 300 47 500 4 370
        - Korkovaatimus -13 100 -11 900 -9 360 -11 900 -9 840 -15 700 -15 200 -8 670 -28 900 -20 700 -18 000
=Työansio -1 920 -11 100 -3 730 44 700 19 300 9 210 750 -7 940 11 300 26 700 -13 600
        Työtunnit 1 900 850 950 3 290 1 920 4 140 2 530 1 880 3 400 3 290 1 960
=Työtuntiansio -1,0 -12,9 -3,9 13,6 10,0 2,2 0,3 -4,2 3,3 8,1 -7,0
        Oma pääoma 341 000 314 200 250 300 274 000 245 100 407 600 380 800 186 800 841 300 551 100 459 900
        Koko pääoma 475 900 384 600 315 000 662 100 331 700 643 400 589 000 330 600 1 086 000 1 196 000 580 800
Omavaraisuusaste 71,6 81,7 79,4 41,4 73,9 63,4 64,7 56,5 77,5 46,1 79,2
        Korvaus koko pääomalle -15 600 -11 100 -7 310 12 600 260 -35 000 -17 900 -25 400 -6 860 10 700 -23 700
        Pääoma tilikautena 474 300 382 300 312 300 665 200 307 600 645 700 580 200 339 500 1 091 000 1 204 000 585 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,3 -2,9 -2,3 1,9 0,1 -5,4 -3,1 -7,5 -0,6 0,9 -4,1


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi