LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Tunnusluvut                 2016    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 300 13 100 6 600 820 950 7 260 3 250 530 620 370 1 720
Tiloja otoksessa 790<n<800 150<n<160 100<n<110 60<n<70 11<n<20 260<n<270 80<n<90 11<n<20 20<n<30 11<n<20 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 63,8 62,8 53,1 0,6 46,9 70,8 77,0 48,3 108,2 78,1 83,5
Eläinyksiköt 28,3 0,2 0,4 0,0 0,0 59,2 63,1 23,2 247,6 325,1 39,6
Yrittäjänvoitto -33 300 -26 600 -21 300 -2 990 -9 410 -56 400 -39 800 -39 400 -41 200 -31 800 -43 100
        + Palkkavaatimus 30 700 14 700 15 500 50 700 21 700 65 500 39 900 31 800 51 500 54 200 29 200
        + Korkovaatimus 13 600 12 700 9 860 12 500 10 900 15 600 15 300 9 510 28 000 20 900 18 700
Yrittäjätulo 10 800 670 3 920 60 200 23 200 24 700 15 400 2 130 38 300 43 200 2 920
Kannattavuuskerroin 0,24 0,02 0,15 0,95 0,71 0,30 0,28 0,05 0,48 0,58 0,06
Yrittäjätulo 10 800 670 3 920 60 200 23 200 24 700 15 400 2 130 38 300 43 200 2 920
        - Korkovaatimus -13 400 -12 600 -9 670 -12 400 -10 800 -15 600 -15 200 -9 510 -28 000 -20 800 -16 800
=Työansio -2 610 -12 000 -5 740 47 700 12 300 9 020 120 -7 380 10 300 22 300 -13 900
        Työtunnit 1 940 920 980 3 210 1 370 4 140 2 520 2 020 3 250 3 430 1 850
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -1,3 -12,9 -5,8 14,9 8,9 2,2 0,0 -3,6 3,1 6,5 -7,5
        Oma pääoma 345 400 332 000 233 500 281 200 295 500 406 200 381 400 200 800 826 500 566 500 432 500
        Koko pääoma 483 700 402 300 308 600 686 700 344 100 644 900 585 800 337 600 1 077 000 1 200 000 559 100
Omavaraisuusaste 71,4 82,5 75,7 40,9 85,9 63,0 65,1 59,5 76,7 47,2 77,4
        Korvaus koko pääomalle -16 400 -12 400 -9 230 18 000 2 580 -35 300 -18 600 -26 600 -6 270 3 990 -23 300
        Pääoma tilikautena 483 100 400 900 307 100 687 300 336 600 647 200 578 800 345 900 1 084 000 1 204 000 564 600
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,4 -3,1 -3,0 2,6 0,8 -5,5 -3,2 -7,7 -0,6 0,3 -4,1

9594584

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi