LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 9.6.2023
            Tunnusluvut                 2016    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 35 300 5 020 10 800 7 980 9 500 730 1 160 120
Tiloja otoksessa 790<n<800 130<n<140 160<n<170 180<n<190 230<n<240 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 64,1 75,2 65,4 57,3 61,5 78,2 66,8 31,9
Eläinyksiköt 28,1 18,4 22,1 32,9 33,5 45,2 38,2 35,2
Yrittäjänvoitto -32 700 -34 800 -32 200 -27 900 -34 700 -45 900 -37 300 -38 000
        + Palkkavaatimus 30 500 26 700 27 000 29 300 34 500 45 900 42 100 56 300
        + Korkovaatimus 13 600 18 400 13 300 13 800 12 100 9 760 9 500 6 330
Yrittäjätulo 11 200 10 300 8 070 14 800 11 800 10 200 14 300 24 600
Kannattavuuskerroin 0,25 0,23 0,20 0,34 0,25 0,18 0,28 0,39
Yrittäjätulo 11 200 10 300 8 070 14 800 11 800 10 200 14 300 24 600
        - Korkovaatimus -13 400 -18 400 -13 200 -13 300 -11 900 -10 000 -9 510 -6 330
=Työansio -2 250 -8 120 -5 180 1 370 -180 450 4 780 18 300
        Työtunnit 1 930 1 690 1 710 1 850 2 180 2 910 2 660 3 560
=Työtuntiansio -1,2 -4,8 -3,0 0,7 -0,1 0,2 1,8 5,1
        Oma pääoma 352 100 467 600 362 300 336 400 315 600 221 300 266 400 132 500
        Koko pääoma 488 200 601 400 470 500 488 700 471 200 384 000 380 600 309 300
Omavaraisuusaste 72,1 77,8 77,0 68,8 67,0 57,6 70,0 42,8
        Korvaus koko pääomalle -15 900 -13 900 -16 100 -10 500 -18 800 -31 200 -25 000 -27 500
        Pääoma tilikautena 487 200 594 600 470 700 490 100 469 000 388 400 383 900 316 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,3 -2,3 -3,4 -2,1 -4,0 -8,0 -6,5 -8,7


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi