LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2021E  Omat valinnat  Taustatiedot  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2021
            Tunnusluvut                 2016    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 35 700 5 120 10 700 8 090 9 640 750 1 170 160
Tiloja otoksessa 790<n<800 130<n<140 160<n<170 180<n<190 230<n<240 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 63,7 75,7 62,7 59,5 61,3 71,5 68,6 28,1
Eläinyksiköt 27,6 16,7 22,4 32,0 33,0 42,5 38,6 26,1
Yrittäjänvoitto -32 100 -32 200 -30 600 -29 400 -34 200 -45 100 -38 200 -29 900
        + Palkkavaatimus 30 100 24 000 26 500 30 400 34 300 46 600 42 300 42 600
        + Korkovaatimus 13 100 17 600 12 600 13 300 11 900 9 790 9 790 4 920
Yrittäjätulo 11 100 9 360 8 450 14 200 11 900 11 400 13 900 17 500
Kannattavuuskerroin 0,26 0,23 0,22 0,33 0,26 0,20 0,27 0,37
Yrittäjätulo 11 100 9 360 8 450 14 200 11 900 11 400 13 900 17 500
        - Korkovaatimus -13 100 -17 500 -12 600 -13 200 -11 900 -10 000 -9 800 -4 930
=Työansio -1 990 -8 200 -4 150 950 -30 1 630 4 140 12 600
        Työtunnit 1 900 1 520 1 670 1 920 2 160 2 940 2 680 2 690
=Työtuntiansio -1,0 -5,4 -2,5 0,5 -0,0 0,6 1,5 4,7
        Oma pääoma 340 900 447 300 342 000 330 600 313 400 223 800 269 800 107 700
        Koko pääoma 475 800 585 400 447 500 483 600 466 100 359 100 390 600 237 400
Omavaraisuusaste 71,6 76,4 76,4 68,4 67,2 62,3 69,1 45,3
        Korvaus koko pääomalle -15 700 -12 100 -15 300 -12 000 -18 500 -30 900 -25 400 -21 900
        Pääoma tilikautena 474 200 574 700 447 800 486 000 462 700 362 800 394 100 243 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,3 -2,1 -3,4 -2,5 -4,0 -8,5 -6,5 -9,0


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi