LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.10.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 35 700 5 120 10 700 8 090 9 640 750 1 170 160
Tiloja otoksessa 790<n<800 130<n<140 160<n<170 180<n<190 230<n<240 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 63,4 74,6 62,5 59,5 61,2 71,4 67,9 28,1
Eläinyksiköt 27,6 16,7 22,4 32,0 33,0 42,5 38,6 26,1
Yrittäjänvoitto -32 000 -31 800 -30 600 -29 300 -34 300 -45 100 -38 200 -29 900
        + Palkkavaatimus 30 100 24 000 26 500 30 400 34 300 46 600 42 300 42 600
        + Korkovaatimus 13 200 17 600 12 600 13 600 12 100 9 820 9 790 4 920
Yrittäjätulo 11 200 9 700 8 450 14 300 11 900 11 600 13 900 17 500
Kannattavuuskerroin 0,26 0,23 0,22 0,33 0,26 0,21 0,27 0,37
Yrittäjätulo 11 200 9 700 8 450 14 300 11 900 11 600 13 900 17 500
        - Korkovaatimus -13 100 -17 500 -12 600 -13 200 -11 900 -10 000 -9 800 -4 930
=Työansio -1 920 -7 870 -4 150 1 040 -30 1 790 4 140 12 600
        Työtunnit 1 900 1 520 1 670 1 920 2 160 2 950 2 680 2 690
=Työtuntiansio -1,0 -5,2 -2,5 0,5 -0,0 0,6 1,5 4,7
        Oma pääoma 341 000 447 700 342 000 330 700 313 400 224 300 269 800 107 700
        Koko pääoma 475 900 585 700 447 500 483 700 466 200 359 600 390 600 237 400
Omavaraisuusaste 71,6 76,4 76,4 68,4 67,2 62,4 69,1 45,3
        Korvaus koko pääomalle -15 600 -11 700 -15 300 -11 900 -18 500 -30 900 -25 400 -21 900
        Pääoma tilikautena 474 300 574 900 447 800 486 100 462 800 363 300 394 100 243 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,3 -2,0 -3,4 -2,5 -4,0 -8,5 -6,5 -9,0


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi