LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 4.12.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 13 600 3 290 4 290 3 970 1 690 380 10
Tiloja otoksessa 150<n<160 11<n<20 20<n<30 60<n<70 30<n<40 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 61,9 26,6 41,7 69,9 120,7 245,8 .
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 .
Yrittäjänvoitto -24 600 -12 700 -15 900 -35 000 -39 000 -52 800 .
        + Palkkavaatimus 13 600 7 070 10 600 16 500 22 500 32 600 .
        + Korkovaatimus 12 000 4 220 8 390 15 500 21 600 39 700 .
Yrittäjätulo 870 -1 470 3 060 -2 970 4 930 19 500 .
Kannattavuuskerroin 0,03 -0,13 0,16 -0,09 0,11 0,27 .
Yrittäjätulo 870 -1 470 3 060 -2 970 4 930 19 500 .
        - Korkovaatimus -11 900 -4 230 -8 400 -15 500 -21 500 -39 700 .
=Työansio -11 100 -5 700 -5 330 -18 400 -16 600 -20 200 .
        Työtunnit 850 440 670 1 040 1 420 2 060 .
=Työtuntiansio -12,9 -12,7 -8,0 -17,7 -11,7 -9,8 .
        Oma pääoma 314 200 143 800 249 800 373 000 532 200 912 000 .
        Koko pääoma 384 600 144 800 281 400 464 300 721 100 1 273 000 .
Omavaraisuusaste 81,7 99,3 88,8 80,3 73,8 71,6 .
        Korvaus koko pääomalle -11 100 -8 520 -6 910 -17 700 -12 900 -5 610 .
        Pääoma tilikautena 382 300 145 100 279 100 462 500 716 900 1 253 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,9 -5,9 -2,5 -3,8 -1,8 -0,4 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi