LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Sikatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000
Tiloja edustettuna 620 0 40 170 410 0 0
Tiloja otoksessa 20<n<30 0<n<4 0<n<4 5<n<10 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 110,5 . . 84,5 128,0 . .
Eläinyksiköt 251,0 . . 180,2 272,9 . .
Yrittäjänvoitto -42 400 . . -58 200 -33 100 . .
        + Palkkavaatimus 53 700 . . 51 800 56 700 . .
        + Korkovaatimus 28 900 . . 29 700 30 100 . .
Yrittäjätulo 40 300 . . 23 300 53 600 . .
Kannattavuuskerroin 0,49 . . 0,29 0,62 . .
Yrittäjätulo 40 300 . . 23 300 53 600 . .
        - Korkovaatimus -28 900 . . -29 600 -30 000 . .
=Työansio 11 300 . . -6 400 23 500 . .
        Työtunnit 3 400 . . 3 270 3 580 . .
=Työtuntiansio 3,3 . . -2,0 6,6 . .
        Oma pääoma 841 300 . . 674 400 974 800 . .
        Koko pääoma 1 086 000 . . 800 900 1 223 000 . .
Omavaraisuusaste 77,5 . . 84,2 79,7 . .
        Korvaus koko pääomalle -6 860 . . -24 400 2 530 . .
        Pääoma tilikautena 1 091 000 . . 793 500 1 236 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,6 . . -3,1 0,2 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi