LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.12.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 1 650 30 90 400 540 540 40
Tiloja otoksessa 40<n<50 0<n<4 0<n<4 5<n<10 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 83,2 . . 36,8 81,6 126,2 .
Eläinyksiköt 38,7 . . 6,3 20,8 81,6 .
Yrittäjänvoitto -44 600 . . -34 400 -45 800 -51 900 .
        + Palkkavaatimus 31 000 . . 19 800 36 800 36 600 .
        + Korkovaatimus 18 000 . . 7 350 17 300 26 600 .
Yrittäjätulo 4 370 . . -6 960 8 300 11 200 .
Kannattavuuskerroin 0,09 . . -0,26 0,15 0,18 .
Yrittäjätulo 4 370 . . -6 960 8 300 11 200 .
        - Korkovaatimus -18 000 . . -7 630 -17 300 -26 500 .
=Työansio -13 600 . . -14 500 -9 030 -15 300 .
        Työtunnit 1 960 . . 1 250 2 320 2 310 .
=Työtuntiansio -7,0 . . -11,6 -3,9 -6,6 .
        Oma pääoma 459 900 . . 190 200 463 700 667 500 .
        Koko pääoma 580 800 . . 261 500 583 500 835 200 .
Omavaraisuusaste 79,2 . . 72,8 79,5 79,9 .
        Korvaus koko pääomalle -23 700 . . -25 400 -25 700 -21 000 .
        Pääoma tilikautena 585 900 . . 263 200 583 600 844 900 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,1 . . -9,7 -4,4 -2,5 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi