LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.12.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 1.500.000_3.000.000
Tiloja edustettuna 3 220 50 510 1 470 1 100 90 0
Tiloja otoksessa 80<n<90 0<n<4 5<n<10 20<n<30 40<n<50 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 79,1 . 36,9 59,6 114,8 226,3 .
Eläinyksiköt 63,9 . 21,1 48,9 89,3 251,9 .
Yrittäjänvoitto -39 300 . -34 500 -43 000 -40 400 -5 440 .
        + Palkkavaatimus 40 100 . 27 000 36 000 50 000 72 800 .
        + Korkovaatimus 15 200 . 10 100 11 600 20 600 42 900 .
Yrittäjätulo 16 000 . 2 480 4 530 30 100 110 300 .
Kannattavuuskerroin 0,29 . 0,07 0,10 0,43 0,95 .
Yrittäjätulo 16 000 . 2 480 4 530 30 100 110 300 .
        - Korkovaatimus -15 200 . -10 100 -11 500 -20 600 -42 900 .
=Työansio 750 . -7 620 -7 030 9 490 67 300 .
        Työtunnit 2 530 . 1 700 2 270 3 160 4 600 .
=Työtuntiansio 0,3 . -4,5 -3,1 3,0 14,6 .
        Oma pääoma 380 800 . 249 000 302 100 504 900 1 034 000 .
        Koko pääoma 589 000 . 279 900 443 800 861 800 1 613 000 .
Omavaraisuusaste 64,7 . 88,9 68,1 58,6 64,1 .
        Korvaus koko pääomalle -17 900 . -23 300 -26 700 -9 690 51 200 .
        Pääoma tilikautena 580 200 . 285 800 441 500 836 100 1 609 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,1 . -8,2 -6,1 -1,2 3,2 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi