LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
            Tunnusluvut                 2016    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 8.000-15.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 1.500.000-3.000.000
Tiloja edustettuna 3 260 50 610 1 500 1 000 90 0
Tiloja otoksessa 80<n<90 0<n<4 5<n<10 30<n<40 40<n<50 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 77,0 . 40,5 62,4 110,8 226,7 .
Eläinyksiköt 63,1 . 22,7 49,6 92,8 253,8 .
Yrittäjänvoitto -39 800 . -33 700 -44 300 -41 000 -4 520 .
        + Palkkavaatimus 39 900 . 27 000 36 300 51 600 73 000 .
        + Korkovaatimus 15 200 . 9 710 12 800 20 500 42 800 .
Yrittäjätulo 15 400 . 2 910 4 730 31 100 111 300 .
Kannattavuuskerroin 0,28 . 0,08 0,10 0,43 0,96 .
Yrittäjätulo 15 400 . 2 910 4 730 31 100 111 300 .
        - Korkovaatimus -15 200 . -9 710 -12 700 -20 500 -42 800 .
=Työansio 120 . -6 800 -8 030 10 500 68 500 .
        Työtunnit 2 520 . 1 700 2 290 3 260 4 610 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 0,1 . -4,0 -3,5 3,2 14,8 .
        Oma pääoma 381 200 . 232 500 324 700 514 100 1 031 000 .
        Koko pääoma 585 600 . 269 700 495 900 846 900 1 618 000 .
Omavaraisuusaste 65,1 . 86,2 65,5 60,7 63,7 .
        Korvaus koko pääomalle -18 600 . -23 000 -26 100 -11 200 52 200 .
        Pääoma tilikautena 578 500 . 275 700 491 000 827 400 1 613 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,2 . -8,3 -5,3 -1,4 3,2 .

9594596

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi