LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.12.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 6 890 2 960 1 740 990 530 460 190 10
Tiloja otoksessa 100<n<110 20<n<30 11<n<20 20<n<30 11<n<20 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 53,0 22,9 41,5 64,2 108,5 148,5 . .
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 . .
Yrittäjänvoitto -18 700 -15 200 -16 400 -15 100 -40 600 -61 400 . .
        + Palkkavaatimus 15 000 5 970 10 700 12 600 41 200 54 800 . .
        + Korkovaatimus 9 570 4 320 6 470 11 000 20 300 22 400 . .
Yrittäjätulo 5 630 -5 410 670 8 470 20 900 15 700 . .
Kannattavuuskerroin 0,23 -0,52 0,04 0,36 0,34 0,20 . .
Yrittäjätulo 5 630 -5 410 670 8 470 20 900 15 700 . .
        - Korkovaatimus -9 360 -3 830 -6 480 -11 000 -20 300 -22 300 . .
=Työansio -3 730 -9 240 -5 800 -2 560 600 -6 650 . .
        Työtunnit 950 380 670 790 2 600 3 460 . .
=Työtuntiansio -3,9 -24,1 -8,6 -3,2 0,2 -1,9 . .
        Oma pääoma 250 300 98 200 188 300 245 100 448 900 466 100 . .
        Koko pääoma 315 000 110 300 215 600 313 500 671 800 813 100 . .
Omavaraisuusaste 79,4 89,0 87,3 78,2 66,8 57,3 . .
        Korvaus koko pääomalle -7 310 -10 800 -9 400 -2 310 -13 900 -26 100 . .
        Pääoma tilikautena 312 300 112 200 218 600 316 800 681 400 780 200 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,3 -9,6 -4,3 -0,7 -2,1 -3,4 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi