LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000
Tiloja edustettuna 7 280 0 350 2 220 3 460 1 010 200 40 0
Tiloja otoksessa 260<n<270 0<n<4 5<n<10 30<n<40 110<n<120 80<n<90 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 70,9 . 23,1 40,0 71,0 131,6 156,1 218,2 .
Eläinyksiköt 58,6 . 14,2 24,8 56,8 115,9 209,3 275,4 .
Yrittäjänvoitto -56 200 . -54 200 -46 000 -56 500 -64 500 -107 700 -150 900 .
        + Palkkavaatimus 65 500 . 46 500 51 900 70 500 74 800 114 800 68 200 .
        + Korkovaatimus 15 700 . 3 410 7 020 16 800 30 800 34 000 42 500 .
Yrittäjätulo 24 900 . -4 310 12 900 30 700 41 200 41 000 -40 200 .
Kannattavuuskerroin 0,31 . -0,09 0,22 0,35 0,39 0,28 -0,36 .
Yrittäjätulo 24 900 . -4 310 12 900 30 700 41 200 41 000 -40 200 .
        - Korkovaatimus -15 700 . -3 410 -7 020 -16 700 -30 900 -33 900 -42 500 .
=Työansio 9 210 . -7 720 5 870 13 900 10 400 7 020 -82 700 .
        Työtunnit 4 140 . 2 940 3 280 4 460 4 730 7 260 4 310 .
=Työtuntiansio 2,2 . -2,6 1,8 3,1 2,2 1,0 -19,2 .
        Oma pääoma 407 600 . 111 100 235 000 427 900 724 100 792 300 874 400 .
        Koko pääoma 643 400 . 115 900 273 200 636 200 1 306 000 2 001 000 2 860 000 .
Omavaraisuusaste 63,4 . 95,9 86,0 67,3 55,5 39,6 30,6 .
        Korvaus koko pääomalle -35 000 . -50 500 -37 500 -35 000 -20 100 -50 200 -68 300 .
        Pääoma tilikautena 645 700 . 118 600 275 300 640 800 1 311 000 1 930 000 2 940 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -5,4 . -42,6 -13,6 -5,5 -1,5 -2,6 -2,3 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi