LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Tiloja edustettuna 520 70 240 190 30
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 47,6 . . 72,9 .
Eläinyksiköt 22,8 . . 27,4 .
Yrittäjänvoitto -40 000 . . -40 700 .
        + Palkkavaatimus 31 900 . . 47 000 .
        + Korkovaatimus 9 290 . . 12 400 .
Yrittäjätulo 1 460 . . 18 700 .
Kannattavuuskerroin 0,04 . . 0,31 .
Yrittäjätulo 1 460 . . 18 700 .
        - Korkovaatimus -9 290 . . -12 300 .
=Työansio -7 820 . . 6 320 .
        Työtunnit 2 030 . . 2 970 .
=Työtuntiansio -3,8 . . 2,1 .
        Oma pääoma 196 000 . . 268 000 .
        Koko pääoma 336 800 . . 390 400 .
Omavaraisuusaste 58,2 . . 68,7 .
        Korvaus koko pääomalle -27 300 . . -26 200 .
        Pääoma tilikautena 345 300 . . 397 200 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -7,9 . . -6,6 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi