LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Kasvihuoneyritykset
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.12.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Kasvihuoneyritykset
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000
Tiloja edustettuna 810 0 120 390 160 70 10 30 10
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 0<n<4 11<n<20 20<n<30 11<n<20 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 0,6 . . 0,4 1,0 0,8 . 1,6 .
Eläinyksiköt 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 . 0,0 .
Yrittäjänvoitto -7 340 . . -15 000 -16 000 21 600 . -108 700 .
        + Palkkavaatimus 52 000 . . 43 800 61 300 60 600 . 52 600 .
        + Korkovaatimus 11 900 . . 4 710 9 800 21 300 . 40 200 .
Yrittäjätulo 56 600 . . 33 500 55 100 103 500 . -15 900 .
Kannattavuuskerroin 0,89 . . 0,69 0,77 1,26 . -0,17 .
Yrittäjätulo 56 600 . . 33 500 55 100 103 500 . -15 900 .
        - Korkovaatimus -11 900 . . -4 720 -9 800 -21 200 . -40 200 .
=Työansio 44 700 . . 28 800 45 300 82 200 . -56 200 .
        Työtunnit 3 290 . . 2 770 3 880 3 830 . 3 320 .
=Työtuntiansio 13,6 . . 10,4 11,7 21,4 . -16,9 .
        Oma pääoma 274 000 . . 112 500 293 400 495 300 . 770 800 .
        Koko pääoma 662 100 . . 252 600 602 900 1 389 000 . 2 646 000 .
Omavaraisuusaste 41,4 . . 44,5 48,7 35,7 . 29,1 .
        Korvaus koko pääomalle 12 600 . . -6 510 -1 540 61 500 . -34 800 .
        Pääoma tilikautena 665 200 . . 254 900 599 000 1 418 000 . 2 700 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,9 . . -2,6 -0,3 4,3 . -1,3 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi