LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.10.2022
            Tunnusluvut                 2016    
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Tiloja edustettuna 35 700 6 320 6 230 6 600 6 950 6 950 2 020 340 160 80 20 0
Tiloja otoksessa 790<n<800 30<n<40 50<n<60 110<n<120 160<n<170 220<n<230 130<n<140 40<n<50 11<n<20 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 63,4 24,8 41,2 59,6 72,4 91,5 127,5 114,0 104,5 38,0 . .
Eläinyksiköt 27,6 0,0 0,4 3,4 21,0 54,5 145,8 175,3 364,3 150,9 . .
Yrittäjänvoitto -32 000 -14 000 -16 000 -32 700 -41 800 -48 700 -42 200 -51 600 -58 900 -37 500 . .
        + Palkkavaatimus 30 100 6 630 10 600 18 700 39 200 56 800 64 400 89 200 71 700 43 700 . .
        + Korkovaatimus 13 200 4 250 7 780 12 700 13 700 19 300 31 400 28 800 31 000 26 200 . .
Yrittäjätulo 11 200 -3 350 2 320 -1 360 11 000 27 000 53 700 66 400 43 700 32 300 . .
Kannattavuuskerroin 0,26 -0,31 0,13 -0,04 0,21 0,35 0,56 0,56 0,43 0,46 . .
Yrittäjätulo 11 200 -3 350 2 320 -1 360 11 000 27 000 53 700 66 400 43 700 32 300 . .
        - Korkovaatimus -13 100 -4 030 -7 790 -12 700 -13 600 -18 900 -31 500 -28 800 -30 900 -26 100 . .
=Työansio -1 920 -7 370 -5 460 -14 000 -2 680 8 010 22 200 37 600 12 700 6 100 . .
        Työtunnit 1 900 420 670 1 180 2 480 3 590 4 070 5 640 4 530 2 760 . .
=Työtuntiansio -1,0 -17,5 -8,1 -11,9 -1,1 2,2 5,5 6,6 2,8 2,2 . .
        Oma pääoma 341 000 121 600 230 300 303 200 356 700 467 700 887 200 658 600 708 700 719 700 . .
        Koko pääoma 475 900 128 100 259 700 382 500 481 200 699 900 1 319 000 1 763 000 1 963 000 1 445 000 . .
Omavaraisuusaste 71,6 94,9 88,7 79,3 74,1 66,8 67,3 37,4 36,1 49,8 . .
        Korvaus koko pääomalle -15 600 -9 700 -7 670 -18 300 -24 700 -23 700 -1 150 -1 010 3 680 1 720 . .
        Pääoma tilikautena 474 300 129 200 259 000 383 100 478 700 695 100 1 315 000 1 726 000 2 003 000 1 462 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,3 -7,5 -3,0 -4,8 -5,2 -3,4 -0,1 -0,1 0,2 0,1 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi