LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
Tuloslaskelma     2016    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 300 13 200 6 620 820 960 7 260 3 260 540 630 370 1 660
Tiloja otoksessa 790<n<800 150<n<160 100<n<110 60<n<70 11<n<20 260<n<270 80<n<90 11<n<20 20<n<30 11<n<20 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 64,1 62,6 54,7 0,6 48,7 70,9 77,0 44,4 108,2 76,2 86,8
Eläinyksiköt 28,1 0,1 0,2 0,0 0,0 59,2 63,1 22,3 247,6 335,1 38,7
Myyntituotot 91 300 27 900 47 300 528 900 109 900 151 800 90 300 19 700 370 600 566 200 91 400
        Tuet 51 600 35 000 33 200 39 900 33 800 76 400 91 600 57 000 95 100 71 300 63 200
Liikevaihto 142 900 62 900 80 500 568 800 143 700 228 100 181 800 76 700 465 700 637 400 154 500
Kokonaistuotto 157 000 63 900 82 700 589 400 160 500 264 100 217 300 92 300 499 600 662 300 168 000
        Muuttuvat kulut -73 200 -23 700 -31 800 -399 600 -85 100 -116 000 -93 700 -36 500 -306 700 -425 000 -80 000
        Tilakäyttö -12 600 -1 020 -2 460 0 -610 -33 300 -32 500 -9 930 -42 600 -32 700 -14 500
        Palkkavaatimus -30 400 -14 300 -15 100 -50 700 -22 200 -65 400 -39 900 -28 100 -51 500 -53 500 -30 500
        Kiinteät kulut -31 200 -21 400 -22 700 -58 500 -33 600 -45 100 -37 000 -25 100 -57 800 -66 500 -39 800
Käyttökate 9 330 3 340 10 400 80 500 18 900 3 970 14 000 -7 740 40 800 84 400 2 890
        Poistot -25 500 -15 100 -17 400 -62 700 -17 200 -40 000 -33 100 -16 500 -48 800 -85 900 -29 100
Liiketulos -16 200 -11 700 -7 050 17 800 1 590 -36 000 -19 100 -24 200 -7 970 -1 550 -26 200
        Nettorahoituskulut -3 080 -1 510 -2 200 -8 320 -1 340 -4 730 -5 400 -3 240 -5 190 -14 500 -2 180
Nettotulos -19 200 -13 200 -9 260 9 460 250 -40 800 -24 500 -27 500 -13 100 -16 000 -28 300
        Korkovaatimus -13 400 -12 500 -9 840 -12 400 -11 300 -15 600 -15 200 -8 950 -28 000 -20 700 -17 900
Yrittäjänvoitto -32 700 -25 800 -19 100 -2 990 -11 100 -56 400 -39 800 -36 400 -41 100 -36 700 -46 300

9594578

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi