LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2021E  Omat valinnat  Taustatiedot  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2021
        Tuloslaskelma             2016    
Keskiarvo
Viljatilat
Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 700 13 600 6 890 810 700 7 280 3 220 490 620 340 1 650
Tiloja otoksessa 790<n<800 150<n<160 100<n<110 60<n<70 11<n<20 260<n<270 80<n<90 11<n<20 20<n<30 11<n<20 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 63,7 62,4 53,2 0,7 37,8 71,0 79,1 44,9 112,4 77,5 83,3
Eläinyksiköt 27,6 0,1 0,1 0,0 0,0 58,6 63,9 23,2 251,0 344,3 38,7
Myyntituotot 88 600 27 600 44 500 494 000 136 500 150 500 89 800 18 900 380 600 585 700 90 200
        Tuet 50 800 34 300 32 300 38 500 30 400 76 000 93 300 59 200 96 300 72 300 60 100
Liikevaihto 139 400 61 900 76 800 532 500 166 900 226 500 183 100 78 200 476 900 658 000 150 400
Kokonaistuotto 153 600 62 300 80 900 553 300 178 500 262 600 220 800 93 300 509 000 688 100 165 100
        Muuttuvat kulut -71 300 -23 400 -32 300 -373 500 -95 000 -114 400 -95 200 -37 000 -312 900 -435 100 -77 900
        Tilakäyttö -12 400 -950 -2 100 0 -50 -33 200 -33 200 -10 100 -42 900 -34 100 -15 100
        Palkkavaatimus -30 100 -13 500 -15 000 -52 000 -30 300 -65 400 -40 100 -29 400 -53 700 -52 000 -30 900
        Kiinteät kulut -30 700 -21 100 -22 300 -57 200 -31 400 -45 100 -37 100 -25 800 -58 500 -69 400 -38 400
Käyttökate 8 880 3 230 9 160 70 500 21 500 4 200 14 900 -9 190 40 800 97 400 2 550
        Poistot -24 800 -14 500 -16 400 -58 000 -22 400 -40 000 -33 400 -16 200 -49 100 -87 200 -26 600
Liiketulos -15 900 -11 300 -7 300 12 500 -940 -35 800 -18 400 -25 400 -8 350 10 100 -24 100
        Nettorahoituskulut -3 050 -1 490 -2 080 -7 870 -1 480 -4 720 -5 680 -3 550 -5 120 -14 600 -2 480
Nettotulos -19 000 -12 800 -9 380 4 600 -2 420 -40 500 -24 100 -29 000 -13 400 -4 530 -26 600
        Korkovaatimus -13 100 -11 900 -9 360 -11 900 -9 790 -15 700 -15 200 -8 630 -28 900 -20 700 -18 000
Yrittäjänvoitto -32 100 -24 800 -18 700 -7 340 -12 200 -56 200 -39 300 -37 600 -42 400 -25 300 -44 600


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi