LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.10.2022
            Taselaskelma                 2016    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 700 13 600 6 890 810 700 7 280 3 220 490 620 340 1 650
Tiloja otoksessa 790<n<800 150<n<160 100<n<110 60<n<70 11<n<20 260<n<270 80<n<90 11<n<20 20<n<30 11<n<20 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 63,4 61,9 53,0 0,6 37,8 70,9 79,1 44,9 110,5 77,5 83,2
Eläinyksiköt 27,6 0,1 0,1 0,0 0,0 58,6 63,9 23,2 251,0 344,3 38,7
VASTAAVAA 476 000 384 600 315 000 662 300 331 700 643 400 589 000 330 600 1 086 000 1 196 000 580 800
    Aineettomat hyödykkeet 1 750 1 120 670 12 900 0 2 600 2 430 440 5 800 80 1 050
          Maa-alueet 204 600 235 200 156 300 19 700 85 900 196 300 184 900 129 000 415 100 264 000 303 100
          Rakennukset 81 200 25 900 27 900 333 600 81 400 156 500 128 500 102 000 190 000 546 100 67 800
          Koneet ja kalusto 74 000 54 300 58 200 113 200 46 300 107 500 91 200 27 100 134 600 157 700 88 000
          Salaojitukset 23 400 22 200 21 300 680 12 900 26 700 28 600 6 890 49 300 21 700 28 700
          Kasvustot 330 0 100 560 13 100 10 0 0 0 0 790
          Muu käyttöomaisuus 640 220 160 2 640 2 010 1 080 1 380 770 150 2 560 910
    Pitkäaikaiset sijoitukset 13 300 2 410 5 430 12 500 5 040 40 400 12 600 1 520 51 900 22 600 8 280
    Vaihto-omaisuus 50 400 27 600 28 600 33 900 59 000 81 400 92 600 34 600 180 800 114 200 58 800
    Saamiset 17 700 9 400 11 800 44 800 21 000 23 500 38 000 26 700 37 100 39 500 17 400
    Rahoitusomaisuus 8 600 6 200 4 560 87 900 5 030 7 400 8 870 1 610 21 400 27 300 6 050
VASTATTAVAA 476 000 384 600 315 000 662 300 331 700 643 400 589 000 330 600 1 086 000 1 196 000 580 800
  Oma Pääoma 341 000 314 200 250 300 274 000 245 100 407 600 380 800 186 800 841 300 551 100 459 900
Velat yhteensä 135 000 70 400 64 800 388 400 86 600 235 800 208 200 143 800 244 800 644 600 120 900


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi