LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
                        Taselaskelma                     2016    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 300 13 200 6 620 820 960 7 260 3 260 540 630 370 1 660
Tiloja otoksessa 790<n<800 150<n<160 100<n<110 60<n<70 11<n<20 260<n<270 80<n<90 11<n<20 20<n<30 11<n<20 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 64,1 62,6 54,7 0,6 48,7 70,9 77,0 44,4 108,2 76,2 86,8
Eläinyksiköt 28,1 0,1 0,2 0,0 0,0 59,2 63,1 22,3 247,6 335,1 38,7
VASTAAVAA 488 200 397 800 334 200 686 900 361 600 645 000 585 600 323 300 1 078 000 1 179 000 593 200
    Aineettomat hyödykkeet 1 850 1 290 710 15 000 230 2 500 2 340 450 5 650 80 880
          Maa-alueet 210 600 243 300 164 200 18 500 172 200 196 000 189 700 121 800 417 900 267 200 297 200
          Rakennukset 82 700 26 600 29 900 339 900 42 100 157 400 123 400 101 700 199 400 548 600 73 800
          Koneet ja kalusto 76 100 56 100 61 900 131 800 43 000 107 500 91 800 28 100 127 600 150 700 93 800
          Salaojitukset 24 400 23 600 22 700 560 15 600 27 300 28 700 7 540 49 500 21 800 30 900
          Kasvustot 360 0 110 520 9 340 10 0 0 0 0 1 630
          Muu käyttöomaisuus 640 160 210 2 620 1 530 1 080 1 460 680 280 2 420 840
    Pitkäaikaiset sijoitukset 13 500 2 470 5 470 14 000 3 420 40 400 12 800 1 530 51 400 21 900 10 200
    Vaihto-omaisuus 51 400 28 400 31 600 31 200 56 100 81 900 89 400 33 900 171 700 101 300 60 100
    Saamiset 18 400 10 400 13 100 45 900 14 300 23 600 36 800 25 500 37 200 38 800 17 800
    Rahoitusomaisuus 8 210 5 530 4 330 86 900 3 740 7 230 9 030 1 950 17 100 26 600 5 870
VASTATTAVAA 488 200 397 800 334 200 686 900 361 500 645 000 585 600 323 300 1 078 000 1 179 000 593 200
  Oma pääoma 352 100 328 600 267 400 281 200 302 600 406 200 381 200 191 000 826 700 541 100 475 800
Velat yhteensä 136 100 69 200 66 800 405 700 58 900 238 800 204 400 132 300 250 900 638 400 117 400

9594581

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi