LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 9.6.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 800 13 800 6 010 830 910 7 700 3 410 360 740 300 1 690
Tiloja otoksessa 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 11<n<20 20<n<30 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 62,3 59,6 55,7 0,5 41,9 67,6 74,7 46,5 106,2 71,9 83,4
Eläinyksiköt 27,9 0,1 0,4 0,0 0,0 55,7 63,9 25,9 229,8 341,6 38,3
Yrittäjänvoitto -29 900 -23 100 -22 400 -25 500 -12 400 -49 400 -27 700 -30 200 -28 800 -41 700 -37 800
        + Palkkavaatimus 30 600 13 900 16 200 55 500 26 500 62 800 37 800 30 600 52 100 66 700 32 000
        + Korkovaatimus 14 900 13 500 9940.1972483 12 600 9 250 17 600 16 000 12 100 30 700 25 500 25 200
Yrittäjätulo 15 500 4 300 3 760 42 500 23 500 30 800 26 100 12 700 53 900 50 500 17 400
Kannattavuuskerroin 0,34 0,16 0,14 0,62 0,66 0,38 0,48 0,30 0,65 0,55 0,30
Yrittäjätulo 15 500 4 300 3 760 42 500 23 500 30 800 26 100 12 700 53 900 50 500 17 400
        - Korkovaatimus -14 800 -13 600 -10 000 -12 600 -9 440 -17 400 -16 000 -12 000 -30 700 -25 500 -23 100
=Työansio 710 -9 220 -6 170 29 900 14 000 13 400 10 100 620 23 200 24 900 -5 760
        Työtunnit 1 960 880 1 040 3 550 1 690 4 020 2 420 1 980 3 330 4 270 2 050
=Työtuntiansio 0,4 -10,4 -5,9 8,4 8,3 3,3 4,1 0,3 6,9 5,8 -2,8
        Oma pääoma 347 400 315 000 218 900 265 600 271 100 407 700 389 300 255 800 873 900 592 800 536 200
        Koko pääoma 477 300 373 400 296 400 711 000 327 400 634 600 578 500 341 200 1 122 000 1 191 000 634 400
Omavaraisuusaste 72,8 84,4 73,9 37,4 82,8 64,3 67,3 75,0 77,9 49,8 84,5
        Korvaus koko pääomalle -11 900 -8 200 -10 300 -4 170 -1 890 -26 800 -6 430 -16 400 8 870 2 880 -12 000
        Pääoma tilikautena 472 800 368 000 294 700 693 800 322 600 637 300 564 300 331 500 1 102 000 1 189 000 628 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,5 -2,2 -3,5 -0,6 -0,6 -4,2 -1,1 -5,0 0,8 0,2 -1,9


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi