LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Luokittumattomat
Tiloja edustettuna 45 600 19 100 15 600 830 1 000 7 770 3 560 530 750 270 1 770 320
Tiloja otoksessa 840<n<850 160<n<170 100<n<110 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 5<n<10 20<n<30 5<n<10 50<n<60 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 51,6 49,2 32,7 0,5 35,2 67,7 74,6 42,7 95,4 68,8 76,1 .
Eläinyksiköt 22,6 0,1 0,1 0,0 0,0 55,7 65,2 28,8 237,5 372,0 45,8 .
Yrittäjänvoitto -25 800 -20 000 -17 100 -22 600 -19 900 -49 000 -29 400 -22 700 -26 200 -46 400 -40 500 .
        + Palkkavaatimus 25 500 11 400 12 300 54 400 30 400 62 600 38 700 29 000 55 200 61 200 31 900 .
        + Korkovaatimus 12 300 10 900 5 880 11 600 16 000 17 500 16 600 10 500 31 300 25 100 19 900 .
Yrittäjätulo 12 000 2 340 1 000 43 300 23 300 30 900 26 000 17 000 60 300 39 900 12 000 .
Kannattavuuskerroin 0,32 0,11 0,06 0,66 0,50 0,39 0,47 0,43 0,70 0,46 0,23 .
Yrittäjätulo 12 000 2 340 1 000 43 300 23 300 30 900 26 000 17 000 60 300 39 900 12 000 .
        - Korkovaatimus -12 300 -11 000 -5 890 -11 600 -12 700 -17 300 -16 600 -10 400 -31 200 -25 100 -20 500 .
=Työansio -250 -8 570 -4 890 31 700 10 600 13 600 9 310 6 550 29 000 14 800 -7 940 .
        Työtunnit 1 630 730 780 3 480 1 950 4 010 2 480 1 880 3 530 3 920 2 040 .
=Työtuntiansio -0,2 -11,7 -6,2 9,1 5,4 3,4 3,7 3,5 8,2 3,8 -3,9 .
        Oma pääoma 285 200 252 700 137 600 241 000 270 500 407 500 397 500 245 500 836 400 594 500 461 000 .
        Koko pääoma 391 000 302 800 175 700 723 500 327 600 632 500 581 300 311 800 1 067 000 1 224 000 582 800 .
Omavaraisuusaste 72,9 83,5 78,3 33,3 82,6 64,4 68,4 78,7 78,4 48,6 79,1 .
        Korvaus koko pääomalle -10 900 -7 950 -10 100 -1 260 -5 240 -26 500 -7 740 -10 800 11 300 40 -16 700 .
        Pääoma tilikautena 388 200 298 700 174 800 705 500 328 000 636 700 567 600 299 700 1 051 000 1 225 000 577 700 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,8 -2,7 -5,8 -0,2 -1,6 -4,2 -1,4 -3,6 1,1 0,0 -2,9 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi