LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2015    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 36 500 14 300 6 220 830 920 7 730 3 390 310 750 270 1 690
Tiloja otoksessa 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 5<n<10 20<n<30 5<n<10 50<n<60
Käytössä oleva maatalousmaa 61,0 59,0 52,9 0,5 34,6 67,9 75,4 43,4 95,4 68,8 79,3
Eläinyksiköt 28,2 0,1 0,3 0,0 0,0 55,9 65,9 28,9 237,5 372,0 47,9
Yrittäjänvoitto -29 800 -22 300 -22 500 -22 600 -20 700 -49 000 -29 900 -24 200 -26 300 -46 400 -40 200
        + Palkkavaatimus 30 500 13 700 16 700 54 400 30 500 62 700 38 900 29 600 55 100 61 200 32 400
        + Korkovaatimus 14 600 13 300 9 260 11 700 15 500 17 600 16 700 10 700 31 200 25 100 20 700
Yrittäjätulo 15 300 4 750 3 430 43 400 22 700 31 000 25 700 16 400 60 000 39 900 13 500
Kannattavuuskerroin 0,34 0,18 0,13 0,66 0,49 0,39 0,46 0,41 0,69 0,46 0,25
Yrittäjätulo 15 300 4 750 3 430 43 400 22 700 31 000 25 700 16 400 60 000 39 900 13 500
        - Korkovaatimus -14 600 -13 400 -9 270 -11 600 -12 800 -17 400 -16 700 -10 700 -31 200 -25 100 -21 300
=Työansio 710 -8 530 -5 830 31 700 9 850 13 600 8 950 5 660 28 800 14 800 -7 190
        Työtunnit 1 950 870 1 070 3 480 1 960 4 010 2 490 1 910 3 530 3 920 2 070
=Työtuntiansio 0,4 -9,7 -5,4 9,1 5,0 3,4 3,5 3,0 8,1 3,8 -3,5
        Oma pääoma 338 300 308 100 206 500 241 300 271 300 408 600 396 500 243 400 836 800 594 500 481 000
        Koko pääoma 468 300 367 400 281 400 724 200 331 100 634 600 585 300 314 600 1 067 000 1 224 000 604 900
Omavaraisuusaste 72,3 83,8 73,4 33,3 81,9 64,4 67,7 77,4 78,4 48,6 79,5
        Korvaus koko pääomalle -12 000 -7 580 -11 000 -1 230 -5 920 -26 500 -8 010 -12 000 11 100 40 -15 600
        Pääoma tilikautena 464 300 362 100 279 000 706 200 332 300 638 800 571 400 303 800 1 051 000 1 225 000 599 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,6 -2,1 -4,0 -0,2 -1,8 -4,2 -1,4 -4,0 1,1 0,0 -2,6


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi