LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2015    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 36 500 5 040 11 300 8 290 9 790 750 1 190 120
Tiloja otoksessa 810<n<820 120<n<130 180<n<190 190<n<200 230<n<240 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 61,0 71,8 60,5 58,5 58,1 64,5 63,4 27,9
Eläinyksiköt 28,2 12,4 23,8 34,1 33,4 44,6 42,2 35,6
Yrittäjänvoitto -29 800 -27 800 -29 300 -29 900 -30 500 -40 900 -30 300 -34 700
        + Palkkavaatimus 30 500 22 900 27 100 32 100 33 900 42 700 45 600 59 600
        + Korkovaatimus 14 600 17 900 14 900 15 800 12 600 9 550 10 600 7 770
Yrittäjätulo 15 300 13 100 12 800 17 600 16 000 11 500 25 900 32 600
Kannattavuuskerroin 0,34 0,32 0,31 0,37 0,34 0,22 0,46 0,48
Yrittäjätulo 15 300 13 100 12 800 17 600 16 000 11 500 25 900 32 600
        - Korkovaatimus -14 600 -18 100 -15 000 -15 400 -12 500 -9 550 -10 600 -7 770
=Työansio 710 -4 790 -2 080 2 150 3 380 1 940 15 200 24 800
        Työtunnit 1 950 1 460 1 730 2 050 2 170 2 740 2 920 3 810
=Työtuntiansio 0,4 -3,3 -1,2 1,0 1,6 0,7 5,2 6,5
        Oma pääoma 338 300 415 400 353 400 353 200 289 600 229 200 257 800 133 800
        Koko pääoma 468 300 552 000 455 500 503 800 427 500 374 700 397 600 307 600
Omavaraisuusaste 72,3 75,3 77,6 70,1 67,7 61,2 64,8 43,5
        Korvaus koko pääomalle -12 000 -6 760 -11 700 -10 500 -14 600 -27 100 -15 800 -23 000
        Pääoma tilikautena 464 300 543 500 450 000 496 400 428 600 381 000 402 000 331 300
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,6 -1,2 -2,6 -2,1 -3,4 -7,1 -3,9 -7,0


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi