LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 45 600 6 330 15 300 11 900 14 300 1 250 2 100 480
Tiloja otoksessa 840<n<850 120<n<130 180<n<190 190<n<200 240<n<250 20<n<30 50<n<60 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 51,6 63,9 50,2 46,8 44,6 48,7 43,9 17,6
Eläinyksiköt 22,6 10,3 17,8 24,0 23,1 27,5 25,1 9,9
Yrittäjänvoitto -25 800 -27 500 -26 500 -24 600 -24 300 -28 200 -17 900 -13 400
        + Palkkavaatimus 25 500 21 000 22 800 25 100 25 300 27 900 27 800 17 000
        + Korkovaatimus 12 300 15 700 12 200 12 400 10 000 6 970 6 610 2 690
Yrittäjätulo 12 000 9 380 8 590 12 500 10 800 6 710 16 500 6 230
Kannattavuuskerroin 0,32 0,26 0,25 0,33 0,31 0,19 0,48 0,32
Yrittäjätulo 12 000 9 380 8 590 12 500 10 800 6 710 16 500 6 230
        - Korkovaatimus -12 300 -15 900 -12 300 -12 000 -9 900 -6 980 -6 620 -2 690
=Työansio -250 -6 350 -3 590 420 900 -260 9 830 3 540
        Työtunnit 1 630 1 340 1 460 1 600 1 610 1 790 1 780 1 080
=Työtuntiansio -0,2 -4,7 -2,5 0,2 0,6 -0,1 5,5 3,3
        Oma pääoma 285 200 368 100 285 700 279 100 228 900 172 600 159 300 55 300
        Koko pääoma 391 000 494 300 367 700 386 400 327 100 261 500 243 400 102 700
Omavaraisuusaste 72,9 74,5 77,7 72,2 70,0 66,0 65,4 53,8
        Korvaus koko pääomalle -10 900 -8 940 -12 200 -9 720 -12 000 -18 700 -9 050 -9 630
        Pääoma tilikautena 388 200 485 900 363 500 381 300 328 800 265 900 245 500 109 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,8 -1,8 -3,4 -2,6 -3,7 -7,1 -3,7 -8,8


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi