LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 4.6.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 35 800 4 900 11 100 8 170 9 640 730 1 150 120
Tiloja otoksessa 810<n<820 120<n<130 180<n<190 190<n<200 230<n<240 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 62,3 72,0 64,0 59,0 59,1 64,8 58,5 27,9
Eläinyksiköt 27,9 12,6 22,2 35,0 33,4 45,9 39,2 34,2
Yrittäjänvoitto -29 900 -29 800 -29 200 -28 200 -31 200 -41 700 -30 200 -35 000
        + Palkkavaatimus 30 600 23 300 27 600 30 600 34 800 43 800 44 700 58 500
        + Korkovaatimus 14 900 18 500 15 300 15 900 12 900 9 620 9 280 7 440
Yrittäjätulo 15 500 12 100 13 700 17 900 16 400 11 800 23 800 30 800
Kannattavuuskerroin 0,34 0,29 0,32 0,38 0,34 0,22 0,44 0,47
Yrittäjätulo 15 500 12 100 13 700 17 900 16 400 11 800 23 800 30 800
        - Korkovaatimus -14 800 -18 600 -15 400 -15 400 -12 800 -9 630 -9 290 -7 440
=Työansio 710 -6 450 -1 590 2 390 3 510 2 160 14 500 23 400
        Työtunnit 1 960 1 490 1 760 1 960 2 230 2 810 2 860 3 740
=Työtuntiansio 0,4 -4,3 -0,9 1,2 1,6 0,8 5,1 6,2
        Oma pääoma 347 400 431 300 369 800 358 100 295 500 232 500 230 200 129 700
        Koko pääoma 477 300 552 400 474 100 517 800 431 900 379 500 362 600 293 200
Omavaraisuusaste 72,8 78,1 78,0 69,2 68,4 61,3 63,5 44,2
        Korvaus koko pääomalle -11 900 -8 610 -11 300 -8 730 -15 100 -27 800 -17 100 -23 800
        Pääoma tilikautena 472 800 544 900 466 600 509 300 433 300 385 600 367 900 315 700
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,5 -1,6 -2,4 -1,7 -3,5 -7,2 -4,7 -7,6


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi