LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 14 300 4 310 3 810 4 090 1 720 360 0
Tiloja otoksessa 160<n<170 11<n<20 20<n<30 50<n<60 40<n<50 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 59,0 25,3 41,4 68,4 124,9 218,6 .
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 2,3 .
Yrittäjänvoitto -22 300 -17 800 -17 500 -27 200 -27 800 -43 300 .
        + Palkkavaatimus 13 700 6 990 12 000 15 300 25 300 36 000 .
        + Korkovaatimus 13 300 6 130 9 350 16 800 24 500 45 200 .
Yrittäjätulo 4 750 -4 750 3 790 4 930 22 000 43 100 .
Kannattavuuskerroin 0,18 -0,36 0,18 0,15 0,44 0,53 .
Yrittäjätulo 4 750 -4 750 3 790 4 930 22 000 43 100 .
        - Korkovaatimus -13 400 -6 130 -9 350 -16 800 -24 500 -50 400 .
=Työansio -8 530 -10 800 -5 560 -11 800 -2 520 -2 100 .
        Työtunnit 870 440 760 980 1 620 2 300 .
=Työtuntiansio -9,7 -24,3 -7,2 -12,1 -1,6 -0,9 .
        Oma pääoma 308 100 146 100 244 400 365 100 566 700 1 005 000 .
        Koko pääoma 367 400 173 000 254 900 445 700 724 100 1 253 000 .
Omavaraisuusaste 83,8 84,5 95,9 81,9 78,3 80,2 .
        Korvaus koko pääomalle -7 580 -11 100 -7 980 -8 670 580 11 900 .
        Pääoma tilikautena 362 100 170 100 250 500 442 100 713 400 1 217 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,1 -6,5 -3,2 -2,0 0,1 1,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi