LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2015    
Sikatilat
Keskiarvo 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.500.000-3.000.000
Tiloja edustettuna 710 70 190 430 10 10 0
Tiloja otoksessa 20<n<30 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 107,6 . 84,1 127,4 . . .
Eläinyksiköt 231,2 . 169,9 260,0 . . .
Yrittäjänvoitto -27 500 . -46 100 -17 400 . . .
        + Palkkavaatimus 52 000 . 47 700 53 800 . . .
        + Korkovaatimus 33 200 . 34 100 35 500 . . .
Yrittäjätulo 55 700 . 28 200 71 900 . . .
Kannattavuuskerroin 0,65 . 0,35 0,80 . . .
Yrittäjätulo 55 700 . 28 200 71 900 . . .
        - Korkovaatimus -31 200 . -26 600 -35 400 . . .
=Työansio 24 500 . 1 580 36 400 . . .
        Työtunnit 3 330 . 3 050 3 440 . . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 7,3 . 0,5 10,5 . . .
        Oma pääoma 890 400 . 611 400 1 098 000 . . .
        Koko pääoma 1 143 000 . 783 900 1 414 000 . . .
Omavaraisuusaste 77,9 . 78,0 77,7 . . .
        Korvaus koko pääomalle 10 700 . -12 800 26 200 . . .
        Pääoma tilikautena 1 123 000 . 763 800 1 388 000 . . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,0 . -1,7 1,9 . . .

9470849

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi