LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Sikatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Tiloja edustettuna 750 0 50 170 450 60 10 0 0
Tiloja otoksessa 20<n<30 0<n<4 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 95,4 . . 72,3 105,1 . . . .
Eläinyksiköt 237,5 . . 137,3 263,8 . . . .
Yrittäjänvoitto -26 300 . . -50 000 -17 700 . . . .
        + Palkkavaatimus 55 100 . . 52 900 51 200 . . . .
        + Korkovaatimus 31 200 . . 23 200 33 900 . . . .
Yrittäjätulo 60 000 . . 26 000 67 400 . . . .
Kannattavuuskerroin 0,69 . . 0,34 0,79 . . . .
Yrittäjätulo 60 000 . . 26 000 67 400 . . . .
        - Korkovaatimus -31 200 . . -23 100 -33 900 . . . .
=Työansio 28 800 . . 2 860 33 400 . . . .
        Työtunnit 3 530 . . 3 390 3 270 . . . .
=Työtuntiansio 8,1 . . 0,8 10,2 . . . .
        Oma pääoma 836 800 . . 548 000 972 800 . . . .
        Koko pääoma 1 067 000 . . 675 400 1 248 000 . . . .
Omavaraisuusaste 78,4 . . 81,1 78,0 . . . .
        Korvaus koko pääomalle 11 100 . . -22 000 23 200 . . . .
        Pääoma tilikautena 1 051 000 . . 661 500 1 227 000 . . . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,1 . . -3,3 1,9 . . . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi