LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Siipikarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Siipikarjatilat
Keskiarvo 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 1.000.000_1.500.000
Tiloja edustettuna 270 50 70 140 20
Tiloja otoksessa 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 68,8 . . . .
Eläinyksiköt 372,0 . . . .
Yrittäjänvoitto -46 400 . . . .
        + Palkkavaatimus 61 200 . . . .
        + Korkovaatimus 25 100 . . . .
Yrittäjätulo 39 900 . . . .
Kannattavuuskerroin 0,46 . . . .
Yrittäjätulo 39 900 . . . .
        - Korkovaatimus -25 100 . . . .
=Työansio 14 800 . . . .
        Työtunnit 3 920 . . . .
=Työtuntiansio 3,8 . . . .
        Oma pääoma 594 500 . . . .
        Koko pääoma 1 224 000 . . . .
Omavaraisuusaste 48,6 . . . .
        Korvaus koko pääomalle 40 . . . .
        Pääoma tilikautena 1 225 000 . . . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 0,0 . . . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi