LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 1 690 50 80 550 420 480 110
Tiloja otoksessa 50<n<60 0<n<4 0<n<4 11<n<20 11<n<20 11<n<20 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 79,3 . . 42,7 75,1 117,6 172,3
Eläinyksiköt 47,9 . . 6,5 29,0 79,0 238,9
Yrittäjänvoitto -40 200 . . -34 000 -38 300 -56 700 -13 400
        + Palkkavaatimus 32 400 . . 24 200 36 100 35 400 56 500
        + Korkovaatimus 20 700 . . 9 080 19 400 37 600 29 100
Yrittäjätulo 13 500 . . -780 17 200 18 700 72 100
Kannattavuuskerroin 0,25 . . -0,02 0,31 0,26 0,84
Yrittäjätulo 13 500 . . -780 17 200 18 700 72 100
        - Korkovaatimus -21 300 . . -9 080 -19 300 -40 000 -29 000
=Työansio -7 190 . . -9 860 -2 190 -18 800 43 100
        Työtunnit 2 070 . . 1 550 2 310 2 260 3 620
=Työtuntiansio -3,5 . . -6,4 -0,9 -8,3 11,9
        Oma pääoma 481 000 . . 221 700 462 900 862 200 629 100
        Koko pääoma 604 900 . . 263 900 571 300 1 006 000 1 176 000
Omavaraisuusaste 79,5 . . 84,0 81,0 85,7 53,5
        Korvaus koko pääomalle -15 600 . . -23 800 -16 000 -12 800 28 900
        Pääoma tilikautena 599 900 . . 255 600 574 700 996 300 1 168 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,6 . . -9,3 -2,8 -1,3 2,5


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi