LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 3 390 740 1 420 1 130 90 10
Tiloja otoksessa 90<n<100 5<n<10 30<n<40 40<n<50 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 75,4 32,0 60,0 110,9 202,8 .
Eläinyksiköt 65,9 19,1 48,5 102,1 232,6 .
Yrittäjänvoitto -29 900 -31 500 -24 600 -34 000 -12 300 .
        + Palkkavaatimus 38 900 26 900 34 700 49 500 66 900 .
        + Korkovaatimus 16 700 8 610 13 000 23 900 46 100 .
Yrittäjätulo 25 700 4 010 23 000 39 300 100 700 .
Kannattavuuskerroin 0,46 0,11 0,48 0,54 0,89 .
Yrittäjätulo 25 700 4 010 23 000 39 300 100 700 .
        - Korkovaatimus -16 700 -8 620 -12 900 -23 900 -46 100 .
=Työansio 8 950 -4 600 10 100 15 400 54 600 .
        Työtunnit 2 490 1 720 2 220 3 170 4 280 .
=Työtuntiansio 3,5 -2,7 4,5 4,8 11,8 .
        Oma pääoma 396 500 235 900 307 400 557 100 1 035 000 .
        Koko pääoma 585 300 260 700 426 500 894 100 1 588 000 .
Omavaraisuusaste 67,7 90,5 72,1 62,3 65,2 .
        Korvaus koko pääomalle -8 010 -22 200 -7 930 -1 610 48 700 .
        Pääoma tilikautena 571 400 261 500 418 200 864 000 1 555 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,4 -8,5 -1,9 -0,2 3,1 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi