LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut                 2015    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 2 940 670 1 460 740 60 0
Tiloja otoksessa 90<n<100 5<n<10 30<n<40 30<n<40 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 74,1 32,5 70,3 107,2 202,9 .
Eläinyksiköt 63,5 18,7 50,3 112,2 255,2 .
Yrittäjänvoitto -28 200 -32 300 -19 700 -39 700 -19 100 .
        + Palkkavaatimus 38 300 27 300 36 600 48 900 69 000 .
        + Korkovaatimus 17 600 11 800 15 900 23 500 44 200 .
Yrittäjätulo 26 400 3 890 31 900 32 100 94 100 .
Kannattavuuskerroin 0,47 0,10 0,61 0,44 0,83 .
Yrittäjätulo 26 400 3 890 31 900 32 100 94 100 .
        - Korkovaatimus -16 300 -8 930 -15 000 -22 900 -44 200 .
=Työansio 10 100 -5 030 16 800 9 150 49 900 .
        Työtunnit 2 450 1 750 2 340 3 130 4 420 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 4,1 -2,9 7,2 2,9 9,9 .
        Oma pääoma 400 200 242 400 398 500 494 500 987 100 .
        Koko pääoma 584 900 266 200 516 500 901 000 1 678 000 .
Omavaraisuusaste 68,4 91,0 77,2 54,9 58,8 .
        Korvaus koko pääomalle -6 800 -22 800 -1 280 -5 940 43 300 .
        Pääoma tilikautena 571 000 266 900 496 400 885 900 1 661 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,2 -8,5 -0,3 -0,7 2,6 .

9470846

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi